Informatie over het nieuwe inzamelen van afval

Informatie over het nieuwe inzamelen van afval
De gemeente Delfzijl gaat een nieuw inzamelsysteem invoeren om de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval vanaf 2021 te verminderen van 165 kg per persoon per jaar naar 100 kg in 2025. Via onder andere Gemeenteberichten houden we u op de hoogte van de stapsgewijze invoering.  U vindt informatie over onder andere: waarom en wanneer we veranderingen doorvoeren, wat die veranderingen zijn, het scheiden van afval in huis, welke soorten afval waarin of waarheen moeten en nascheiding bij afvalverwerker Omrin.

Afval is grondstof
Wist u dat we jaarlijks per persoon in de gemeente Delfzijl ongeveer 450 kg huishoudelijk afval produceren? Daarvan blijft na afvalscheiding door u en nascheiding bij afvalverwerker Omrin 165 kg restafval over. We scheiden ons huishoudelijk afval dus best goed, maar het kan samen nog beter.

De gemeente Delfzijl wil vanaf 2021 de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval terugbrengen van 165 kg per persoon per jaar naar 100 kg in 2025. Daarmee sluiten we aan bij de VANG-doelstelling van de overheid (Van Afval Naar Grondstof). We willen meer grondstoffen uit restafval gaan hergebruiken. In de grijze container zitten nu nog te veel grondstoffen die daardoor niet opnieuw te gebruiken zijn. Door beter afval te scheiden kunnen we meer aan hergebruik doen, belasten we het milieu minder en houden we de afvalstoffenheffing in de hand. Bewuster omgaan met afval scheiden loont.

Om die 100 kg te bereiken, verbeteren we dit jaar het inzamelsysteem van huishoudelijk afval om inwoners het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk te maken. We werken hierbij gebiedsgericht en de wensen van inwoners nemen we zoveel mogelijk mee. Afval scheiden doen we samen, we kunnen het niet alleen. We ondersteunen en helpen onze inwoners bij het nog beter scheiden van grondstoffen, bijvoorbeeld door een BEST-tas aan te bieden. Dit is een gerecyclede tas waarmee u Boeken, kleine Elektrische apparaten, bruikbaar Speelgoed en Textiel kunt inleveren bij het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum en Hergebruik Plus in Appingedam.

Bij hoogbouw plaatsen we verzamelcontainers voor groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E). We gaan met bewoners in gesprek over de meest geschikte verzamelcontainer en de plek én het gratis te krijgen biobakje. Over deze en andere nieuwe voorzieningen leest u verderop meer. Via de publiekscampagne ‘Samen halen we alles eruit’ geven we u informatie en tips voor het omgaan met grondstoffen.

Jan Menninga
Wethouder afval en milieu

Wat zit er nu in de grijze container?
De gemeente heeft de afgelopen twee jaar sorteerproeven uitgevoerd van afval uit de grijze container. Onderzocht is welke vooraf in huis te scheiden (bronscheiding) recyclebare soorten afval nog te veel voorkomen in de grijze container. Want om de doelstelling van 100 kg restafval per persoon per jaar te bereiken, is het belangrijk te weten bij welke afvalsoorten de meeste ‘scheidingswinst’ te behalen valt. Dit geldt voor groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E), papier en karton, flessenglas, grofvuil, bouw- en sloopafval en textiel. Door deze afvalsoorten thuis nog beter te scheiden, ze in de juiste container te doen of weg te brengen naar de inleverplekken, is er minder restafval. Hierdoor kunnen de door u gescheiden afvalsoorten optimaal gebruikt worden als grondstoffen en zijn er lagere nascheidingskosten bij Omrin.

Nascheiden doet Omrin
Na het thuis scheiden van onder andere GFT+E, papier en karton, flessenglas en textiel blijven er nog afvalsoorten over. Dit zijn Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Nascheiding van deze afvalstromen gebeurt door afvalverwerker en samenwerkingspartner Omrin. Bent u benieuwd hoe nascheiding daar plaatsvindt? Zie hiervoor het filmpje op www.omrin.nl, Nascheiden.

In de grijze container zitten nog te veel recyclebare afvalsoorten. Samen kunnen we hier ‘scheidingswinst’ behalen!

Restafval 41,7%
GF+E-afval 32,7%
Grofvuil, bouw- en sloopafval en KCA 7,8%
Elektrische apparaten 1,5%
Papier en karton 8,3%
Flessenglas 4,7%
Textiel/kleding3,4%

GFT+E verzamelcontainer en biobakje bij hoogbouw
Eind 2020 verandert de inzameling van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) bij hoogbouw door het plaatsen van verzamelcontainers. Daarnaast krijgen de bewoners een gratis gerecycled kunststof biobakje aangeboden. In september 2020 gaat de gemeente met bewoners van hoogbouw hierover in gesprek.

BEST-tas
Vanaf 28 september 2020 kan ieder huishouden een eigen BEST-tas aanvragen. Een gratis tas waarmee u Boeken, kleine Elektrische apparaten, bruikbaar Speelgoed en Textiel kunt inleveren bij Hergebruik Plus in Appingedam en bij het Afvaloverslagstation Kloosterlaan in Farmsum. De tas is vanaf deze datum aan te vragen bij de gemeente via het Klant Contact Centrum (gemeentehuis), telefoonnummer 14 0596 of per mail gemeente@delfzijl.nl. De tas wordt binnen vijf werkdagen per post bij u afgeleverd. De tas is uw eigendom, die krijgt u vervolgens weer mee.

Papiercontainer
De huidige grijze container wordt bij de omwisseling van de nieuwe grijze én groene container een papiercontainer. Deze wordt hiervoor eerst gereinigd. Inwoners krijgen hierover een brief.

Papierinzameling met container
Vanaf december 2020 verandert de inzamelmethode van papier. Het aanbieden van papier gebeurt dan met containers aan de weg. Bij de inzameling zijn net als nu verenigingen, scholen, Virol en de gemeente betrokken. Over de inzameldata informeren wij u via onder andere Gemeenteberichten.

De papiercontainer zorgt voor meer gemak. U hoeft geen dozen meer in huis te halen en het scheelt tilwerk. Voor de verenigingen en scholen die papier inzamelen, levert de nieuwe inzamelmethode meer papier op en daarmee meer inkomsten. Daar werken we als gemeente graag met u aan mee.

De papiercontainer is niet verplicht. Als u na een proefperiode van drie maanden de container alsnog niet wilt, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan het Klant Contact Centrum (gemeentehuis) via telefoonnummer 14 0596 of via het online Meldpunt op www.delfzijl.nl. De container wordt dan weer opgehaald.

Inwoners die in het centrum van Delfzijl wonen, kunnen hun papier in dozen of gebundeld aan de weg blijven zetten. Zij hebben geen afvalcontainers aan huis. Over hoe de inzameling bij hoogbouw eruit gaat zien, daarover gaat de gemeente nog in gesprek met de bewoners.

Nieuwe groene en grijze container
Vanaf november tot en met de tweede week van december 2020 krijgen huishoudens voor iedere nu bij de gemeente geregistreerde grijze en groene container, een nieuwe container. Inwoners ontvangen hierover een brief.

Afval scheiden begint thuis
U kunt natuurlijk nu al beginnen met het beter scheiden van uw afval. Daarom alvast een tip! Heeft u tuinafval en is uw groene GFT+E container vol? Zoek een plekje in de tuin en bewaar het hier tot er weer ruimte is in de container. Doe deze grondstof niet in de grijze container.

Wat is uw scheidingstip?
Heeft u een tip om afval beter te scheiden? Stuur die naar afvalscheiden@delfzijl.nl. De meest waardevolle tips plaatsen we op Gemeenteberichten.

Meer informatie over afval scheiden is te vinden op https://www.eemsdelta.nl/afval

Heeft u vragen over afval scheiden? Mail die naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

*foto ANP