Overzicht verkeersveiligheidsmaatregelen N33 Noord 2025/2026

Waarom dit project
-Enige rijksweg in Noord Nederland, die gelijkvloerse aansluitingen heeft en niet voldoet aan de richtlijnen.
-De toenemende verkeersdrukte zorgt (mede) voor meer ongevallen en verwachting voor de komende jaren is dat de verkeersdrukte toeneemt.

Wat is er in de afgelopen periode gedaan?
Nieuw asfalt op meerdere delen op de N33 Noord in feb/maart 2024.
Vak 1 hectometerpaal 58.00 – 66.85
Vak 2 hectometerpaal 69.20 – 74.4
Op deze wegvakken is het asfalt vervangen en de belijning en bebording aangepast.

In 2025/2026 worden de resterende wegvakken tussen Holwierde Zuid en Holwierde Noord en Oudeschip tot Eemshaven van nieuw asfalt voorzien tegelijkertijd met het realiseren van de verkeersveiligheidsmaatregelen.

Overzicht verkeersveiligheidsmaatregelen (2025/2026)
-Inhaalverbod uitbreiden door doorgetrokken middenstreep en verder ontmoedigen door het plaatsen van glasbolreflectoren
-Verwijderen rechts uitvoegstroken gelijkvloerse T aansluitingen
-Uitbreiding 80 km per uur traject
-Aanpassen belijning
-Bermbeveiliging verbeteren

Rijkswaterstaat
Met dank aan Tedde Langhout (omgevingsmanager rws) voor het toezenden van de informatie.

Dorpsagenda