Multifunctioneel Centrum Spijk (MFC) Spiekhoes

Een dorpshuis voor en door Spieksters

Het Spiekhoes (MFC)  is een dorpshuis voor en door het dorp. In het MFC vind je activiteiten zoals: muziek (en het oefenen hiervan), presentaties, bijeenkomsten voor de jeugd, vergaderingen, gezellige avonden e.d. Ook meer praktische activiteiten kunnen hier plaatsvinden zoals: bloedprikken, stemmen, expert-spreekuur, contact met de gebiedsregisseur. Dit alles is van groot belang voor de leefbaarheid van het centrumdorp Spijk.

Wat doen/bieden we?

  • Het MFC biedt een centrale plek voor de omgeving, met mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten, ontmoeting en letterlijk een podium voor het organiseren van culturele activiteiten. Na de verbouwing is ook een opbaarruimte beschikbaar en leent het MFC zich ook voor o.a. uitvaarten.
  • Vaste activiteiten zijn o.a.: Muziek lessen voor de jeugd (SMO = Samenwerkingverband Muziekonderwijs), Volksdansen, MAFF(Meeting At Friday Friends voor jongeren), Tamboer, Fotoclub. Verder vindt er een scala aan minder frequente en éénmalige activiteiten plaats.
  • Ook in Spijk is er sprake van vergrijzing. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om elkaar te helpen met praktische en sociale vragen (burgerparticipatie). Daarvoor is het essentieel een plek te hebben waar deze vragen beantwoord kunnen worden (vraag en aanbod). Hierin passen initiatieven zoals: Spieksters Veur Elkoar, SteunStee, Repaircafé en een spreekuur voor hulp bij administratieve zaken. Dergelijke initiatieven dragen bij aan de vermindering van de eenzaamheid van ouderen en alleenstaanden.

Verbouwingsplannen

  • Een paar jaar geleden is de stichting MFC eigenaar geworden van het voormalige verenigingsgebouw en de voormalige gereformeerde kerk in Spijk. De komende tijd worden de gebouwen toekomstbestendig en duurzaam verbouwd. Met het MFC willen we de inwoners van Spijk en omstreken met elkaar blijven verbinden. De te realiseren huiskamer speelt hierin een grote rol. Voor berichten en foto’s over de sloop, de bouw, de tijdelijke huisvesting, de styling & inrichting e.d. klik hier.

Nieuwsbrieven
Klik hier voor een overzicht van onze nieuwsbrieven.

Over het MFC/wie zijn we?

  • De stichting MFC Spijk bestaat uit een bestuur en een dagelijks beheer. Het bestuur bestaat uit 8 personen. De stichting is eigenaar van de gebouwen en beheert deze. Daarnaast exploiteert de stichting het multifunctioneel centrum. Het bestuur laat zich adviseren door een klankbordgroep, die zelf geen plannen maakt, maar reageert op voorstellen en het draagvlak peilt onder de inwoners. Voor het dagelijks beheer is een parttime beheerster in dienst van de stichting. Waar nodig wordt de beheerster ondersteund door vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief voor het regulier onderhoud van het MFC en de bijbehorende gronden.

Klankbordgroep

  • De klankbordgroep denkt mee in besluiten rondom de verbouwing en andere grote beslissingen. De groep bestaat uit 5 personen en zij zijn onze oren en ogen in het dorp. Gemiddeld 4 keer per jaar is er een overleg tussen de klankbordgroep en het bestuur van het MFC.

Wil je reserveren of heb je een andere vraag?