Indrukwekkende clubavond

Afgelopen 12 februari kwamen de vrouwen van “Vrouwen voor elkaar, met elkaar” weer bij elkaar voor een clubavond.

Spreker was meneer Johan Ellen. Het onderwerp was “Worden wie je bent”. Het transgender zijn. Transgender is van alle tijden, alleen wordt er nu meer aandacht aan besteed. Hij is nu 56 jaar en tot zijn 35e was hij vrouw. Hij liep bij een kinderpsycholoog, ook omdat men niet wist wat er was. De pubertijd was het ergst. Hij was echt heel ongelukkig en wist niet of hij zo nog verder wilde. Als je dan eindelijk weet wat er met je is komen er nog heel veel dingen bij. Gesprekken met familie, klasgenoten, leraren, collega’s. Hoe gaan ze reageren. Er zijn ook ouders die hun kind hierdoor laten vallen. Van vrouw naar man is lastiger dan andersom. Er zijn wachtlijsten voor alle trajecten van 1 tot 1,5 jaar. Wat toch wel heel erg is omdat veel transgenders met zelfmoord neigingen rondlopen. Het was een indrukwekkende avond met een heel aangrijpend verhaal.

Onze volgende clubavond is op dinsdag 12 maart. Dan komt mw. Geraldine Wijsbeek en zij geeft persoonlijk kleuradvies.

Jannie Pijper