Handen uit de mouwen in het Spieksterbos

Het snoeien van bomen en struiken is een onderdeel van de werkgroep ‘Groen Spijk’. Het is de bedoeling dat het Spieksterbos weer voor iedereen toegankelijk gaat worden. Uiteindelijke doel is dat er een verhard fiets-voetpad komt. Eerste stap is dat er gesnoeid gaat worden. Het is inmiddels wel gebleken dat hier veel animo voor is. Samen met de heer J. Kuipers van Natuurmonumenten gaat de eerste groep vrijwilligers van Spijk op vrijdag 8 maart snoeien in het bos. De heer Kuipers is Coördinator Natuurbeheer Groningen en Noord-Drenthe. Op verzoek van de heer Kuipers is er besloten om de eerste keer te beginnen met ca. 10 personen. Een aantal personen zijn benaderd om te helpen, dit om te voorkomen dat er te veel of te weinig zouden zijn. Wij hebben inmiddels voldoende toezeggingen ontvangen.

Na deze eerste ronde gaan we de stand van zaken doornemen. Wellicht dat er dan een oproep komt voor nieuwe vrijwilligers. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Programma 8 maart:
Verzamelen om 8:30 uur bij de bibliotheek. De heer Kuipers regelt materialen voor het snoeien en geeft uitleg wat er gaat gebeuren. Einde om 12.30 uur.

‘Groen Spijk’/Natuurmonumenten

Arnold Stoppels

Dorpsagenda