Dorpsbelangen nieuws februari deel 2 2019

Zichtbaar aanwezig!
31 januari was Dorpsbelangen Spijk aanwezig bij de informatieavond Vrijwilligers en AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Rechten en plichten rond privacy. Wat mag na 25 mei 2018 nog wel en waar moeten wij als stichting mee aan de slag. Voldoende stof om mee bezig te gaan.

Hondenpoepoverlast!
Een onderwerp die de laatste tijd met regelmaat de revue passeert. Op www.spijk.net zijn er al meerdere stukken over geplaatst. Ook wij willen hier graag aandacht aan schenken en onderzoeken wat mogelijk is om deze overlast binnen de perken te houden. Na navraag weten we dat de gemeente Delfzijl geen hondenpoepbeleid heeft. Alleen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staat dat hondenbezitters hun hond aangelijnd moeten houden en een opruimplicht hebben, in het buitengebied mogen honden wel loslopen. Hier wordt niet actief op gehandhaafd. In de ‘belastingflyer’ die de gemeente verspreidt bij de jaarlijkse aanslagen, geeft de gemeente ook aan dat de hondenpoepbelasting een algemeen dekkingsmiddel is (“het gaat op de grote hoop”) en de opbrengsten dus niet investeert in beleid. Dorpsbelangen zal zelf verder kijken en praten met andere inwoners wat er voor alternatieven zijn om deze overlast tegen te gaan.

Dorpsvisie: Kiek op Spiek
Op dit moment spelen er verschillende initiatieven in Spijk en dat betekent dat er veel energie is om bezig te zijn met de toekomst van ons dorp. Wij hebben het idee opgevat om een dorpsvisie te maken, zodat we als dorp op papier kunnen zetten wat wij belangrijk vinden voor Spijk. Dit proces zal worden begeleid door Jolanda Dijkhuis en Edwin Broekman. Het idee is om tijdens een aantal leuke actieve sessies concreet met elkaar in gesprek te gaan,zodat we kunnen vastleggen wat wij als dorp belangrijk vinden als het gaat om wonen en leven in Spijk. In het voorjaar van dit jaar kunt u hen tegenkomen in het dorp! Het idee is dat dit document voor de zomer klaar is.

Pubquiz Spijk
Vrijdag 8 maart Pubquiz. Inloop vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur in het MFC (Nesweg 1). Opgeven kan per groep van 4 pers. bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5. ( janniepijper@hotmail.com) Kosten zijn €5,- per groep.

Jaarvergadering + spelletjesavond
Vrijdag 29 maart
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur
Locatie: MFC (Nesweg 1)

Wij zijn blij met uw stem, dus stem op Dorpsbelangen Spijk!
Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noord-Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Leden van Rabobank Noord-Groningen mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s).

Feestweek:Ter land, ter zee en in de lucht!
Het programma van de feestweek is bijna rond!

Zaterdag                25 mei   Spijkster jaarmarkt!! Met veel nieuwe kramen!
Zondagmorgen     26 mei   Gezinsdienst
Zondagmiddag     26 mei   Foto-puzzeltocht voor het hele gezin.
Maandag.              27 mei   nog onbekend
Dinsdagmiddag    28 mei   Opening Beweegtuin (werkgroep Beweegtuin Spijk)
Dinsdagavond       28 mei   Volleybaltoernooi
Woensdagavond   29 mei   Spijk got talent!
Donderdagavond  30 mei   Autosterrit
Vrijdagmiddag       31 mei   Kindermiddag in de speeltuin
Vrijdagavond          31 mei   Bingo
Zaterdag                  1 juni    Marktplaats Spijk
Zaterdagavond        1 juni   Warme maal in ‘t Loug

Spiekstervlaggen
Ook in 2019 kunt u weer bij ons terecht voor de aanschaf van een Spiekstervlag!
Grote vlag: €50,-
Kleine vlag: €30,- (gevelvlag)
Te verkrijgen bij Monique, Tuinbouwweg 2a.

Springkussens
Al enkele jaren beschikt het bestuur over een groot – en klein springkussen. Deze zijn destijds door het Loket Leefbaarheid gerealiseerd. Mocht u deze willen huren, dan is dit mogelijk. Wij vragen een borg van €25,- en daarnaast kunt u een vrijwillige bijdrage doen. De springkussens liggen standaard op een aanhanger die compleet gehuurd kunnen worden. Voor meer vragen kunt u mailen naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Bestuursvergaderingen
1e donderdag van de maand, aanvang 19.30 uur
Heeft u iets te vragen of te melden, dan kunt u spreektijd aanvragen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij onze secretaris.

Kitty Wiersema     voorzitter
Monique Kats        secretaris
Jannie Pijper         bestuurslid
Freddy Hoogland bestuurslid
Gea Reitsema       bestuurslid
Cor Bouma            bestuurslid
dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Dorpsagenda