Een interessante avond en meer nieuws

Dinsdag, 13 maart 2018 was weer een geslaagde clubavond. Het kan best zijn dat er dames waren die tegen het onderwerp aanhikten. Verslaving??!! De ervaring heeft ons geleerd dat niet het onderwerp bepalend is maar de manier waarop het gebracht wordt. Nu, het was bij Sebastiaan Scholtens, zoon van ons bestuurslid Maria, in goede handen. Sebastiaan werkt nu 6 jaar bij de politie en in een team dat belast is met de opsporing van hennepkwekerijen. Voorlichting geven hoort niet tot zijn taak, maar: ik doe het voor mama! Hij vertelde iets over de verschillende soorten drugs. Veel drugs worden ook gebruikt in de uitgaanswereld. Hij liet ons een filmpje zien waarop het verschil in sfeer tussen een feest met veel drankgebruik en een feest met drugs duidelijk te zien was. De sfeer bij het eerste feest was veel agressiever terwijl de drugsfeestgangers vrolijk waren. Kenmerkend voor de laatsten was: de blik in de ogen, bewegende kaken en een waterflesje vanwege de warmte. Ook drugsgebruikers kunnen een delier krijgen. We zagen een Amerikaans filmpje van een drugsgebruiker die helemaal van de wereld was, schold en uiteindelijk een gevaar voor zijn omgeving en zichzelf werd. Toen moest de politie wel ingrijpen. Bepaalde soorten drugs hebben als bijverschijnsel dat de adem kan stoppen. Als men nu iemand met een delier tegen zichzelf moet beschermen is er één van de agenten die let op de ademhaling. Want agressie tegen de agenten kan een gevolg zijn van ademnood. Een vraag , opmerking van iemand: er wordt wel eens iets in je drankje gedaan. Daarom, hou je drankje in de gaten, haal het ook zelf op. Er is nu een drugstest. Bij de politie heerst verbazing over hoeveel mensen met drugs achter het stuur zitten.
Toen iedereen al weg was, maar toch het vermelden waard, ook voor de lezers: zie je iets verdachts, meld het anoniem. De naam van de beller, het telefoonnummer, het wordt niet doorgegeven, ook niet aan de politie. Na een anonieme tip gaat de politie op onderzoek uit. Zijn er meerdere aanwijzingen, bv een extreem hoog energie gebruik, dan pas gaat men tot actie over.

Op dinsdagavond 17 april brengen we een bezoek aan de brandweerkazerne in Bierum. Naast het werk van de brandweer krijgen we ook tips over brandveiligheid in en rond de woning.

Bij voldoende deelname en vervoer is op vrijdagmiddag 20 april een bezoek gepland aan het museum Mohlman in Appingedam.

Op 1 mei breekt het fietsseizoen aan. Dames die lid zijn van de club, maar ook niet leden zijn welkom. We fietsen dan ongeveer 20 km. Verzamelen, elke dinsdagavond bij de Bieb om 19.00 uur. We zien wel wie er zijn.

Wike Spoelstra-Postmus,
secretaris

Vrouwen voor elkaar, met elkaar

Dorpsagenda