Dorpsbelangen nieuws juli 2024

Hierbij weer een update van Stichting Dorpsbelangen Spijk.

Zomer
25 juni was de laatste vergadering voor de zomervakantie. Over de PAWOZ gelden heeft Joke Arends al een stuk geschreven voor Spijk.net (zie link), waarvoor dank. Zodra daar nieuws over is worden jullie op de hoogte gehouden.

Waterstofnetwerk
Aangaande het Waterstofnetwerk ben ik samen met Ab Reitsma (BBE) naar een inloopbijeenkomst geweest. Zoals voorgesteld zal de waterstofleiding ruim langs Spijk en om Losdorp heen gaan lopen. De volgende stappen zullen pas in 2025, 2030 en 2032 gaan volgen en de uiteindelijke opstart zal plaatsvinden in 2036.

Oostpolder
Over de MER PIP Oostpolder, de Provincie is nu eerst weer aan zet, de berekeningen en vergoedingen van de geluidsnormering kloppen niet, het geluid van de windmolens is ook niet meegenomen. De BBE houdt ons via de huis aan huis flyers en spijk.net goed op de hoogte.

Donateursadministratie
De overdracht van de donateursadministratie heeft plaatsgevonden en wordt nu gedaan door Reyer Gerritsen, medebestuurslid.

Jason en Ab
Halverwege de vergadering komt Jason Rosaria binnen, de nieuwe gebiedsregisseur. Hij heeft zich ook al voorgesteld op Spijk.net (zie link). Op de komende jaarvergadering zal hij er ook zijn. Vlak na Jason kwam Ab Reitsma (BBE) ook nog aanschuiven en heeft ons bijgepraat over de Oostpolder, zie hierboven.

Verdubbeling N33
Donderdag 4 juli ben ik naar een bijeenkomst in de Molenberg in Delfzijl geweest over de verdubbeling N33. Dit was een verkennende sessie met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Provincie, gemeente Eemsdelta en Hogeland, gebiedsregisseur, Seaports, Consultants van diverse ingenieurs bureaus, OV en belangstellenden vanuit de aanliggende dorpen. Dat laatste viel tegen, 1 uit Krewerd, 1 jongere van Jong Noord uit Bierum, iemand uit Farmsum en ik.

Er werd veel gesproken, ideeën uitgewisseld en er was een zeer voorlopige tekening waar iedereen op kon “schieten”. Ik heb mijn zorgen voornamelijk geuit over de veiligheid voor schoolgaande kinderen, sluipverkeer en geluidshinder. Meenemen van ondertunneling (duikers) voor uitbreiding recreatie in zomer en winter, dus ontsluiting van het watergebied rondom Spijk.

Ik heb nog uitgebreid gesproken met iemand van het OV en gevraagd of de rijtijden van de ochtend en avond niet beter afgestemd kunnen worden op de schooltijden, zodat kinderen ook tijd krijgen om van de bus naar school te lopen en daar dan niet te laat aankomen, of een half uur moeten wachten op de eerstvolgende bus. En verder uitbreiding over de dag met bijv. een 8 persoons bus die frequent gaat rijden op Delfzijl, Roodeschool en Uithuizen.

Er staat ons nogal wat te wachten met de verdubbeling van de N33, het Eemskanaal wordt zo goed als zeker een aquaduct, maar met de uitbreiding van de Eemshaven en Oostpolder zal de verkeersdrukte toe gaan nemen. En van Groningen Seaports vernam ik dat er nu toch weer plannen zijn voor veerdiensten naar Noorwegen, Zweden en Schotland. Dat betekent dus heel veel toeristenverkeer.

De planning voor de N33 is de komende 2 jaar nog in onderzoeksfase. Eind 2025 zal de voorlopige planning naar de minister gaan. Het vervolgonderzoek zal ook weer 2 jaar gaan duren en eind 2027 zal de procedure rond bestemmingsplannen en vergunningen volgen. En als alles goed verloopt, zal rond 2032 begonnen worden. We houden jullie op de hoogte.

Ontwerp Peilbesluit
Aanstaande woensdag 10 juli van 19.00 tot 21.00 uur, is er in het Dorpshuis de Schans in Eenum een bijeenkomst van het Waterschap Noorderzijlvest over het Ontwerp Peilbesluit Fivelingoboezem. Zie link

Dorpsagenda overleg en Jaarvergadering Dorpsbelangen
Rest mij nog een herinnering voor 24 september 2024 om 19:00 uur, ‘dorpsagenda overleg’ voor alle verenigingen.
Aansluitend om 20:00 uur Jaarvergadering Dorpsbelangen.

Nieuwe voorzitter Dorpsbelangen
De kennismaking voor Spijk van de nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen:
Ik ben Elsbeth Tebbes en woon samen met mijn man Drewes aan de Achteromweg 8 in Spijk. Wij zijn hier ruim 2 jaar geleden komen wonen en zijn allebei geboren en getogen “Stadjers”. We hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen die allemaal in het Westen wonen. Dit komt omdat wij de laatste 22 jaar in het westen hebben gewoond vanwege mijn baan bij KPN. Na 3 dagen in Spijk woonachtig te zijn zat ik al bij de jaarvergadering van Dorpsbelangen vanwege een snelle integratie met Spijk. Nu heb ik al horen zeggen, ‘waarom al die import in het bestuur?’. Bedenk hier zelf maar een antwoord op, niemand van de autochtone inwoners van Spijk meldt zich aan.

Wil je alsnog in het bestuur van Dorpsbelangen zitten stuur een mailtje (dorpsbelangenspijk@hotmail.nl) naar ons. Ook voor vragen kun je ons mailen. Bedenk wel, met de kleine bezetting die er nu is er eigenlijk niemand meer weg kan. Een dorp zonder Dorpsbelangen, dan gaat de ziel uit het dorp. Dus liefst de wat jongeren uit het dorp meldt je aan. We vergaderen 1x per maand op een vaste dag, duur ongeveer 2 uur. Is te doen.

Rest mij nog om iedereen een fijne, liefst zonnige vakantie toe te wensen en tot in september.

Elsbeth Tebbes
(Interim voorzitter)

Dorpsagenda