Presentatie ontwerp peilbesluit Fivelingoboezem

Wij nodigen u uit om op woensdag 10 juli kennis te nemen van het ontwerp peilbesluit Fivelingoboezem.

Van 19:00 tot 21:00 staan wij klaar om u te informeren over het voorgestelde peilbeheer in het gebied. Op bijgevoegde kaart kunt u zien om welk gebied het gaat. Ook worden er enkele maatregelen voorgesteld in het watersysteem ten behoeve van het peilbeheer.

U bent hierbij van harte welkom in het Dorpshuis De Schans te Eenum,
Woensdag 10 juli tussen 19:00 en 21:00 uur
Adres: Schansweg 2a, 9913 PH Eenum

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Na de zomer wordt het ontwerp peilbesluit waterschap ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap.

Het projectteam Peilbesluiten
Waterschap Noorderzijlvest
via Dorpsbelangen Spijk

Ontwerp peilbesluit Fivelingoboezem digitaal inzien?: klik hier of scan de qr code hieronder

Dorpsagenda