Leefbaarheidsfonds Spijk update juni 2024

Beste allemaal,

We zitten alweer royaal in juni, tijd voor een update over de PAWOZ gelden.

Over enkele dagen wordt het bestuursakkoord door de minister en enkele andere mensen (o.a. wethouders) ondertekend en dat betekent dat er vanuit de PAWOZ gelden ook geld beschikbaar komt voor Spijk. Na ondertekening zal dit ook verder in de pers gedeeld worden.

Hoewel we eerder in dit traject uit mochten gaan van ongeveer 7,5 miljoen euro, is het bedrag naar beneden bijgesteld. Dit is het resultaat van het totaal aantal dorpen/ gebieden dat meegenomen wordt en de verdeelsleutel die ondertussen vastgesteld is.

Verschillende dorpen (dorpsbelangen) binnen de gemeente Het Hogeland hebben inmiddels met een delegatie vanuit de gemeente en buro Antea een informatieavond gehad over hoe het nu verder gaat. Spijk is niet meegenomen in deze informatieronde omdat het de bedoeling is dat we vanaf dit punt met onze eigen gemeente Eemsdelta naar de verdere uitwerking gaan. Wel heb ik telefonisch overleg gehad en kreeg de informatie daarna via de e-mail bevestigd.

“Het beschikbare budget voor Spijk en omgeving maakt deel uit van een verdeling van de 50 miljoen euro over gemeente Schiermonnikoog (heeft 10 miljoen toegewezen gekregen) en verder 40 miljoen in het gehele gebied rondom de Eemshaven/Oostpolder waarbij binnen dat laatste voor de omvang van het budget leidend is geweest enerzijds de afstand tot de Eemshaven/Oostpolder en anderzijds (uiteraard) de omvang van het aantal woningen (op de bewuste afstand). Dus per woning dichterbij komt meer geld beschikbaar dan per woning verder af gelegen. In die verdeling zijn de samen door jullie met Antea geprioriteerde projecten gehonoreerd voor een budget van bijna 4,3 miljoen euro. Tot 31 maart 2026 is de feitelijke besteding van dit geld aan projecten nog “vloeibaar”, omdat voorziene projecten immers nog kunnen stranden en andere opportuun kunnen worden. Pas op deze datum wordt alles echt definitief en kan het bestuursakkoord worden omgezet in een bestuursovereenkomst.”

Concreet betekent dit dat we als dorp Spijk samen met de gemeente Eemsdelta, een ontzorgingsteam en een projectleider de vervolgstappen kunnen gaan inzetten.
Natuurlijk samen met indieners/ contactpersonen van projecten. Een eerste overleg wordt hopelijk spoedig gepland.

Een lager bedrag dan eerder gedacht werd betekent natuurlijk ook dat alle projecten op onze prioriteitenlijst die we met elkaar zo zorgvuldig hebben opgesteld, te veel zijn om te realiseren. Het wordt dus wederom een kwestie van keuzes maken. Haalbaarheid binnen de datum, inpasbaarheid binnen gemeentelijk en provinciaal beleid én wenselijkheid/ draagvlak binnen het dorp spelen hier onder andere (weer) een rol in. Uiteraard blijft de ingestuurde prioriteitenlijst het uitgangspunt in dit geheel.

Mochten er vragen zijn, stel ze dan gerust via het bekende emailadres projectenlfspijk@gmail.com
Weet wel dat wij niet alle antwoorden hebben, dat we nu geen uitspraken kunnen doen of specifieke projecten wel of niet door kunnen gaan en dat ook wij afhankelijk zijn van de informatie die bij ons terecht komt.

Joke Arends
Projectgroep Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

PS. met het ingaan van deze nieuwe fase is het beheer van de mailbox overgenomen door Reyer Gerritsen, bestuurslid van Dorpsbelangen Spijk. Hij is nu ook contactpersoon voor de gemeente.

Dorpsagenda