Dorpsbelangen nieuws februari 2020

Project KV380 / Tennet (hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Eemshaven)
7 februari was de officiele start van het landschapsprogramma KV380. Het was een mooie presentatie.
13 februari was de opening van het informatiecentrum van TenneT Eemshaven Vanaf 1 maart kunnen belangstellenden en groepen hier terecht voor informatie. Op de dinsdag- en donderdagmiddagen is het centrum geopend voor iedereen.
www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl

Dorpsagenda overleg 2020
Vrijdag 28 februari zal er weer een dorpsagenda overleg georganiseerd worden. Deze bijeenkomst is opgezet met als doel om alle agenda’s van de diverse verenigingen en clubjes die Spijk rijk is, met elkaar door te nemen. Zo houden we elkaar op de hoogte en proberen we dubbele planningen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Commissieleden gezocht voor Gastendag/Spieksterdag 2021!
Vrijdag 28 februari willen we graag brainstormen over “Gastendag/Spieksterdag 2021!
Doet u mee? We zien u graag vanaf 19.30 uur in het MFC, Nesweg 1.

Vrijwilligers gezocht voor Tocht om de Noord 2020
Datum: 26 en 27 september 2020
26 september zal de route door Spijk lopen. Dit zal inhouden dat er o.a. een stempelpost gerealiseerd moet worden. Zin om hieraan mee te werken? Meldt je dan aan bij:
Jannie Pijper: janniepijper@hotmail.com
Johnny Sikkema: johnnysikkema@hotmail.com

Veilig Verkeer Spijk
In de maand februari zal er een enquête op www.spijk.net geplaatst worden. Tevens zal de enquête te vinden zijn bij de huisarts, Bibliotheek en Coop Buist. De papieren versie kan voor 15 maart weer ingeleverd worden in de daarvoor geplaatste bak bij Coop Buist. Deze is te herkennen aan de 30km-zone sticker.

Dorpsbelangen heeft momenteel 30 km-zone stickers (voor op bv uw container) in zijn bezit. Deze zijn gratis te verkrijgen. Voor belangstelling kunt u ons mailen.

Jaarmarkt 2020
De jaarmarktcommissie bestaat momenteel uit Freddy Hoogland, Marcel de Haan, Ellen Pijper en Monique Kats. De jaarmarkt zal gehouden worden op zaterdag 6 juni van 10.00 – 17.00 uur. Aanmelden kan via het inschrijfformulier Er hebben zich al weer vele deelnemers aangemeld. Onder de “oude bekenden” ook een paar verrassend nieuwe kramen!
Ook dit jaar weer zeker een bezoekje waard.

Afscheid
Binnenkort nemen wij afscheid van Henk Stinissen. Henk is binnen het bestuur vele jaren actief geweest als penningmeester. Aangezien wij binnen het dorp tot voor kort geen penningmeester konden vinden, bleef hij zelfs na zijn vertrek uit Spijk de functie uitoefenen. Onze dank hiervoor!

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Kitty Wiersema      voorzitter
Monique Kats         secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon              penningmeester
Jannie Pijper          bestuurslid
Freddy Hoogland   bestuurslid
Gea Reitsema         bestuurslid
Cor Bouma             bestuurslid
Hinnie Hofman       bestuurslid
Nanco Nanninga    bestuurslid