De Andreaskerk centraal

De Andreaskerk centraal
De Andreaskerk wordt verbouwd en diverse partijen zijn daarbij betrokken. Daarom is het misschien een goed moment om te duiden welke organisatie waar verantwoordelijk voor is en welke rol ze hebben.

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft in 2014 de Andreaskerk overgenomen van de PKN Spijk-Losdorp (Protestantse Kerk Nederland). SOGK verhuurt de kerk aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Spijk – Losdorp.
*Als eigenaar van de kerk voert SOGK momenteel de restauratie aan de buitenzijde van de kerk uit. In overleg met Groen Spijk, PKN Spijk- Losdorp en Dorpsbelangen zal het kerkeiland ingericht worden.
*Voor toekomstige plannen en activiteiten geeft SOGK aan dat zij plannen steunen om de kerk voor een breder publiek en laagdrempeliger in te zetten.

PKN Spijk – Losdorp is voormalige eigenaar en huidige huurder van de kerk en het eiland. Zij gebruikt de kerk voor het samenkomen van de kerkelijke gemeente en iedereen is welkom.
*PKN Spijk-Losdorp investeert en bekostigt een deel van de vernieuwingen aan de binnenzijde van de kerk.
*Anderen die gebruik willen maken van de kerk of het kerkeiland, kunnen dit na overleg huren of in samenwerking met PKN Spijk – Losdorp doen.
*PKN Spijk-Losdorp probeert een bredere inzet van de kerk te ondersteunen, wat een wens is van SOGK en St. Dorpsbelangen Spijk. Dit wordt na overleg met de huidige vrijwilligers en onze gemeenteleden opgepakt.

St. Dorpsbelangen Spijk heeft het carillon (incl. luidinstallatie) en de verlichting van de wijzerplaten in eigendom. Ook hebben zij de verlichting van de toren in eigendom (d.w.z. de schijnwerpers).
*Het carillon is begin van dit jaar weer gestemd en de verlichting van de wijzerplaten wordt dit jaar vervangen.
*De kosten van de verlichting van de toren, oftewel de schijnwerpers, zijn voor dorpsbelangen. Hiervoor is jaarlijks een subsidie beschikbaar vanuit de gemeente.
*Dorpsbelangen ziet graag dat de kerk breder ingezet wordt voor het dorp en activiteiten in het dorp.

Groen Spijk heeft energie gestoken in plannen en ideeën voor de herinrichting van het kerkeiland.

De gemeente Delfzijl
*Heeft de kosten voor het uitbaggeren van de gracht in 2020 voor haar rekening genomen.
*En heeft meegeholpen een pitch(film) te maken om bij de provincie extra gelden aan te vragen voor de inrichting van het kerkeiland, en deze zijn toegekend

Menko van Zwol
namens PKN

*foto: Linda Scheltens

Dorpsagenda