Dorpsbelangen nieuws juli 2023

De zomervakantie staat voor velen van jullie op het punt van beginnen. Zo ook voor de bestuursleden van St Dorpsbelangen Spijk. Hieronder een aantal zaken waar we nog steeds ons stinkende best voor doen om Spijk leefbaar te houden en te blijven verbinden.

Feestweek en vrijwilligers
De feestweek is alweer een tijdje achter de rug, maar wat hebben we in Spijk genoten met elkaar van alle mooie evenementen. En dan is een week zomaar weer voorbij. Dat kon niet zonder de inzet van alle vrijwilligers en organisatoren. Hartelijk dank voor jullie brede inzet en de tijd die daarvoor ingestoken is. Sommige projecten namen haast meer dan een jaar voorbereiding in beslag. En willen we in de komende jaren dit soort evenementen in ons dorp behouden, dan zullen er zeker nieuwe vrijwilligers moeten opstaan om de projecten te organiseren. Bijna alle afzonderlijke commissies kunnen wel nieuwe instroom gebruiken.

Hoge Akkers
De woningen aan de Hoge Akkers zijn inmiddels gereduceerd tot “Lage Akkers”. De sloop is in volle gang. Acantus gaat hier 12 nieuwe levensloopbestendige woningen bouwen, waar zowel de huidige bewoners terugkeren en er ruimte is voor nieuwe, jonge of oudere bewoners. Hou de website van Acantus hiervoor in de gaten. Het bestuur van st. Dorpsbelangen Spijk dringt er nog steeds bij Acantus en bij de politiek van de gemeente Eemsdelta op aan ook vrij snel nieuwe woningen op de Kamp te gaan bouwen. Het proces lijkt inmiddels de goede kant op te gaan.

Locaties Fiepko Coolman en de Borgstee
Met belangstellenden voor nieuwe woningen op locatie “de Borgstee” en locatie “Fiepko Coolman” is afgelopen week een overleg geweest. Helaas moest de vertegenwoordiger van de gemeente afhaken door ziekte. Geen nieuws is ook nieuws, maar toch goed om elkaar als belangstellenden en dorpsbelangen op deze wijze bij te praten. Met wethouder Usmany is nu de afspraak gemaakt dat zij medio september 2023, samen met twee projectleiders en de ons bekende Alexander Wenker opnieuw naar Spijk komen om ons van recente informatie te voorzien. Wel is bekend, dat er gewerkt gaat worden aan de hand van een blauwdruk die er ligt voor Wagenborgen. Als st Dorpsbelangen Spijk willen we er wel de nodige druk op blijven uitoefenen. De gemeente heeft inmiddels van zich laten horen bij het bestuur.
De ontwikkelingen m.b.t. een nieuw zorgcentrum liggen nu bij betrokken partijen. Wat is wel en niet haalbaar. Een broedende kip moet je niet storen. Wordt vervolgd.

Ontwikkelingen
De afgelopen twee zaterdagen hebben bestuursleden van St Dorpsbelangen Spijk, de fractieleden van het CDA en van Lokaal Belang Eemsdelta, ontvangen in het Spiekhoes. Erg veel complimenten voor dit schitterend onderkomen. Na de nodige plichtplegingen hebben we onze zorgen en noden bij hen onder de aandacht gebracht. Te weten: nog altijd een bron van ergernis m.b.t. de 4 tunnelbakken onder de N33, de ontwikkelingen in de Eemshaven en de Oostpolder, de woningnood en projecten uit het bewonersinitiatief. Daar waar het de tunnelbakken betreft heeft Rijkswaterstaat nu ook aangegeven hun verplichtingen na te komen tijdens het reguliere onderhoud dit najaar. Vervolgens kan de gemeente aan de slag. Wij blijven het nauwlettend volgen.

Vanuit een afzonderlijke werkgroep worden de ontwikkelingen in de Eemshaven en de Oostpolder op de voet gevolgd. We willen zo veel mogelijk inspraak en brengen dit bij de diverse overheden onder de aandacht, dat we niet alleen de lasten, maar ook graag van de lusten willen meeprofiteren. Want er komt veel op ons af qua industrie- met geluid-, verkeer- en verlichtingsoverlast.

Lichtjestocht
Jeugdwerk Spijk wil graag op 23 december 2023 een lichtjestocht houden voor jong en oud. Hierover is met ons gesproken en bekeken wat de mogelijkheden zijn om het een zo leuk en gezellig evenement te maken. De organisatie van Jeugdwerk Spijk zal het verder zelf met u communiceren. Maar noteer de datum alvast in uw agenda.

Algemene ledenvergadering
In oktober 2023 staat er een algemene ledenvergadering gepland. Als bestuur willen we ons graag verantwoorden voor alle geleverde diensten en de financiën. Zo ook een nieuw dorpsagenda overleg in de maand oktober 2023 waar we met alle partijen kunnen brainstormen over Spijk.

Lenen
Bij st Dorpsbelangen Spijk en bij een aantal clubs en of verenigingen zijn goederen aanwezig die door de inwoners van Spijk gebruikt kunnen worden. bv, beamer, geluidsapparatuur, springkussens, enz enz. Onlangs is er door de gemeente weer een subsidie verstrekt, vanuit het bewonersinitiatief, waar nieuwe artikelen voor aangeschaft konden worden. In overleg met de gebiedsregisseur gaan we na de zomervakantie met de overige bestuursleden van clubs en of verenigingen bezien hoe we het gezamenlijk goed gaan beheren, onderhouden en uitlenen.

NIEUWE BESTUURSLEDEN DORPSBELANGEN GEZOCHT
Nog steeds is het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Zeker nu ook de voorzitter heeft aangegeven andere plannen te hebben dan in Spijk te blijven wonen. Anja en ik hebben namelijk besloten om te verhuizen naar Loppersum, waar we een sloop-nieuwbouwwoning gaan overnemen van familie. Voorlopig blijf ik aan als voorzitter van het bestuur, maar er zit een einddatum in het verschiet. Binnen het bestuur zijn we het erover eens, dat als er geen nieuwe bestuursleden zich aandienen, het moeilijk is en blijft ons op deze wijze onze bestuurstaken uit te oefenen. In september is onze eerstvolgende bestuursvergadering gepland. Heb je interesse, geef dit dan aan bij een van de bestuursleden.

De dorpsvisie nog even nalezen? Klik hier

Thema’s Dorpsvisie
Contactpersonen
Wonen-Nanco en Monique Kats
Groen & Recreëren-Hinnie & Monique (project ommetje)
Verkeer & Veiligheid-Nina

Donateur worden?
Dat kan! Graag zelfs.Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp. Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemeen mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd. Overweegt u om donateur te worden maar bent u er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier.
Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per mail of via je wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper – Buitengebied
Vacant – Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens – Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
vacant-Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Joke Arends – Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord
Nanco Nanninga – Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg,
De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad
Aafke Dijkman – Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel

Spijkster vlaggen
Er zijn weer nieuwe vlaggen van goede kwaliteit aangekocht. De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5.Tel. 06-30064324. Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 T.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga-voorzitter
Aafke Dijkman-secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon-penningmeester
Jannie Pijper-bestuurslid (ledenadministratie)
Vacant-bestuurslid
Vacant-bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens-bestuurslid (ledenadministratie/ NL Doet / Schoon Spijk, dorpsbudget)
Joke Arends-bestuurslid (dorpsbudget)

Namens alle bestuursleden wensen wij jullie een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga

Dorpsagenda