Jaarvergadering Speeltuinvereniging Priegeltoen

Hierbij nodigt de Speeltuinvereniging “Priegeltoen” haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 14 februari 2019. De vergadering begint om 20.00 uur, locatie Steunstee Ubbenasingel 3 in Spijk.

De agenda is als volgt:
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag jaarvergadering 30 januari 2017
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Plannen voor de toekomst
8. Rondvraag
9. Sluiting

U bent van harte welkom.

Het bestuur van de Speeltuinvereniging “Priegeltoen”