REGLEMENT SPEELTUIN PRIEGELTOEN

Naleving van het reglement draagt bij aan een veilig en kindvriendelijk speelterrein.

 • De speeltuin mag je betreden tussen zonsopgang en zonsondergang, daarbuiten geldt verboden toegang ingevolge artikel 461 Wetboek Van Strafrecht.
 • Ouders of begeleiders blijven altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen, voor kinderen tot 6 jaar wordt begeleiding verwacht.
 • De speeltoestellen zijn bestemd voor kinderen tot 14 jaar.
 • Gebruik van gemotoriseerde voertuigen zoals brommers en scooters is niet toegestaan in de speeltuin.
 • Honden of andere huisdieren zijn op het speelterrein niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol, drugs, open vuur of harde muziek is niet toegestaan.
 • Houd onze speeltuin schoon, gooi het afval zelf in de afvalbakken.
 • Het gooien van zand, stenen, vechten, ruziemaken, schelden of discrimineren wordt niet getolereerd.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.
 • In geval van diefstal, vandalisme of ernstig wangedrag schakelt het bestuur direct de politie in.
 • Aanwijzingen van het bestuur dienen zonder discussie te worden opgevolgd.

Bestuur speeltuinvereniging Priegeltoen

2014

Dorpsagenda