Jaarvergadering Oranje Vereniging Spijk

Hierbij nodigen wij alle leden van Oranje vereniging Spijk uit voor het bijwonen van de algemene jaarvergadering.
Wanneer : Vrijdag 22 februari 2019
Tijd : 20.00 uur.
Locatie : Steunstee

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiesbaar Niels Smit en Arjan de Weert.
Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering zich melden bij het secretariaat.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Bestuur Oranje vereniging Spijk.
Jose Hofstee

Dorpsagenda