Verslag informatieavond Spijk

Er waren zo’n 100 belangstellenden afgekomen op de informatieavond Spijk. Aangezien er helaas geen officieel verslag van zou worden geschreven heb ik, na enige twijfel, getracht dit te doen.

Ontwikkelingen MFC
Sinds 1 januari heeft het MFC de exploitatie overgenomen van pro rege/kerk
Er is een bezetting van 65 procent.  Er wordt naar meer activiteiten gezocht om de bezettingsgraad te verhogen.
Het plan is om eerst de kerk te verbouwen (fase 1), zodat pro rege (fase 2) voor activiteiten open kan blijven. Het schetsontwerp is klaar, het kostenplaatje nog niet. Geschatte kosten voor fase 1 zijn tussen de 6 en 7 ton.

Scholen
De locatie is gekozen, nl. het tweede voetbalveld van vv poolster.  Hierbij is gekeken naar de kwaliteit, ruimte, bereikbaarheid, sociale veiligheid en inpasbaarheid (bijv. dicht bij voorzieningen, zoals sport).
Het schetsontwerp is klaar en zal verder uitgewerkt worden. Martine Drijftholt, van Team 4 Architecten, vertelde hoe ze aan het ontwerp kwam. Hierbij is gekeken naar de omgeving en vormen. Al gauw kwam ze tijdens een bezoek aan ons dorp bij ’t Loug. Deze mooie ronde vorm met de Andreaskerk (alias ‘t Torentje van Spiek) in het midden sprak aan. Van Andreaskerk werd de stap naar het andreaskruis gezet. Een mooie vorm voor een school. Passend in het dorp, passend bij Spijk.
Het kruis bestaat uit 4 vleugels. Een vleugel voor CBS De Borgstee, OBS Fiepko Coolman, de bibliotheek en kids2b en een buitenpodium. Elk lokaal heeft een buitenterras, zodat daar ook eventueel les gegeven kan worden.
De bedoeling is om zelf in de energie te kunnen voorzien bijv d.m.v. , zonnepanelen en/of aardwarmte.
Naast een ontwerpteam gebouw is er ook een ontwerpteam omgeving/verkeer. Deze bestaat uit de scholen, omwonenden, ondernemers, VVN, gemeente, politie en een verkeersdeskundige.
De planning is om te bouwen van juli 2018-juni 2019, zodat de school in september 2019 in gebruik kan worden genomen. Voordat het zover is moet er nog wel het nodige gebeuren en de vergunningen aangevraagd worden.

In het kader van de zogenoemde  “koppelkansen” vertelde dhr. Menninga dat er een nieuwe sporthal en accommodatie voor vv poolster in het verschiet ligt .

Coop
De onderhandelingen zijn in volle gang.

Spieksters veur elkoar
De folder is overhandigd.

 

 

Linda Scheltens