Wat maakt een dijk sterk? Kinderactiviteiten op 24 oktober

Op dinsdag 24 oktober organiseren het waterschap Noorderzijlvest en de aannemerscombinatie Ommelanderdiek een leuke en leerzame dag voor kinderen. In het bezoekerscentrum van de dijkverbetering in Delfzijl kunnen kinderen tussen 9:00 en 15:00 uur de dijk ontdekken met proefjes, materialen van de dijk, filmpjes en maquettes. Het bezoekerscentrum is gevestigd aan de Noordersingel 1 in Delfzijl.

“Op deze dag laten we kinderen zien welke functie een zeedijk heeft. Met verschillende experimenten laten we ze zelf ervaren wat een dijk sterk maakt. Bijvoorbeeld met een dieptekaart van Nederland waarop kinderen zelf dijkjes kunnen bouwen om overstromingen te voorkomen en een proefje hoe kwelwater in een dijk werkt. En we vertellen de kinderen en hun ouders meer over de dijkverbetering die we nu uitvoeren”, aldus Silvia Mosterd, omgevingsmanager bij het waterschap Noorderzijlvest.

Week van Ons Water in de herfstvakantie
In de nationale Week van Ons Water van 18 t/m 25 oktober zijn er veel meer leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland, Het thema van deze landelijke week is dit najaar ‘extreem weer en wateroverlast.’ Wat doen waterschappen tegen wateroverlast? Wat kunnen mensen zelf doen? Via de postcodecheck op weekvanonswater.nl kan iedereen zien wat er allemaal in de buurt gebeurt.

Initiatiefnemers
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

Waterschap Noorderzijlvest

Dorpsagenda