Koninklijke onderscheiding in Spijk

Vandaag, 24 april, heeft burgemeester Gerard Beukema aan zes inwoners uit onze gemeente telefonisch medegedeeld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Zij hebben allen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Iedereen heeft na het telefoontje een bos bloemen ontvangen om het te vieren. Omdat de daadwerkelijke uitreiking in verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus vandaag niet kon plaatsvinden, zal er gezocht worden naar een later moment dit jaar.

De heer T. Noppert
De heer Noppert is vanaf 1979 tot heden vrijwilliger bij de afdeling Archeologie van het MuzeeAquarium Delfzijl. Hij heeft onder andere meegewerkt aan het vormgeven van de afdeling Archeologie van het MuzeeAquarium en was nauw betrokken bij de door de Rijks Universiteit Groningen uitgevoerde opgravingen in 1982 bij Heveskes. Daarnaast is de heer Noppert vrijwilliger bij het Noordelijk Archeologisch Depot voor de Provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Hij verzamelt archeologisch materiaal en publiceert daar regelmatig over, met name in landelijke bladen.

tekst via gemeente Delfzijl

Dorpsagenda