Petitie “Laat Groningen niet zakken”

Gisteren zijn wij vanuit Spijk afgereisd naar Groningen om met de fakkeltocht mee te lopen, het moest nu toch maar eens gebeuren. Duizenden mensen kwamen bijeen. Liederen werden gezongen en toespraken gehouden. Met het oog op de aankomende verkiezingen was dit een uitgelezen kans om extra aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Het gaat om de toekomst van Groningen. Onze toekomst, dus gas terug! De fakkels werden ontstoken en de grote menigte liep de tocht in alle rust. Ik moet zeggen dat dit zeer indrukwekkend was. Na de tocht werden er nog enkele liederen gezongen en overhandigde Freek de Jonge de petitie, na deze voorgelezen te hebben, aan de heer Paas (CdK)

“Herstel van vertrouwen begint met transparantie”

Kitty en Linda

 

Wij
Nederlanders, en overige gebruikers van Gronings gas, solidair met de gedupeerde Groningers.

constateren
• Dat de aardgaswinning in Groningen tot een catastrofe leidt
• Dat verwevenheid van belangen van overheid en bedrijfsleven en leveringsafspraken spotten met de veiligheid van de inwoners
• Dat zowel vaststelling als afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM van de gedupeerde een machteloos, tot eindeloos afwachten gedwongen, slachtoffer maakt
• Dat de consequenties van toekomstige bevingen door overheid en bestuurders onderschat worden

en verzoeken
• Afbouwplan versneld stoppen gaswinning
• ‘Generaal pardon’ voor alle in behandeling zijn de schades
• Daarna omkering bewijslast in een onafhankelijk schadeproces
• Uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten
• Scheiding gas en staat
• 
Herstel gemeenschappelijk overleg
• Gasbaten investeren
• Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en energievoorziening
• Internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen vestigen.

U kunt deze petitie tekenen op petities.nl

Dorpsagenda