Oranjevereniging officieel slapend

Donderdagavond 9/2 heeft de ledenvergadering van Oranjevereniging Spijk plaatsgevonden. Naast een verslag van 2016 (inhoudelijk en financieel) is de wijze van opheffing van de Oranjevereniging ter stemming voorgelegd aan de leden.

De aanwezige leden hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om niet direct tot liquidatie over te gaan, maar een “slapende” periode van 2 jaar aan te houden. Dit geeft de gelegenheid aan dorpsbewoners om zich als nieuw bestuur aan te dienen, zodat de
vereniging alsnog kan worden voortgezet. Mocht zich binnen een periode van 2 jaar geen nieuw bestuur aandienen, dan zal worden overgegaan tot opheffing van de vereniging. De leden hebben eveneens ingestemd met het vereffenen van de financiële middelen, door deze te verdelen over een zestal partijen die daarvoor activiteiten voor de inwoners van Spijk organiseren.

Mocht zich een nieuw bestuur (van minimaal 3 personen) willen aanmelden, dan kan dat bij de tijdelijke voorzitter Angela Smit.

Edwin van der Woude
aftredend voorzitter

Dorpsagenda