loket leefbaarheid geopend. rol voor Stichting Dorpsbelangen Spijk!!

Op maandag 1 december is het Loket Leefbaarheid van NAM en Dialoogtafel geopend. Inwoners van 9 gemeenten in Noordoost-Groningen kunnen bij dat digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.

Jacques Wallage van de Dialoogtafel en Martijn Verwoerd van NAM namen op 1 december de eerste aanvraag in Eenum in ontvangst. Dorpsbelangen Eenum overhandigde een plan om recreatiegebied ‘de Poortven’ aan te pakken. De bewoners vragen een bijdrage voor de aanschaf van fruitbomen en materiaal om het gebied op te knappen.

De opening van het loket is een belangrijke eerste stap voor de invulling van het leefbaarheidsprogramma waaraan de Dialoogtafel werkt. Daarnaast biedt het loket ook een ingang voor het Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma van NAM.

Voor wie is het loket?
Bewoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen bij het loket een financiële bijdrage vragen voor een plan om hun dorp te verlevendigen.

Wat zijn de regels?
De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is 10.000 euro. De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners en belanghebbenden. Ook moet het project bijdragen aan de versterking van samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen. Het is verder belangrijk dat het plan goed onderbouwd is. De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren.

Waar dien je een aanvraag in?
Een plan indienen kan via de website van het loket. Wie vragen heeft, of graag hulp wil bij het indienen van een plan, kan mailen naar info@loketleefbaarheid.nl. Maandelijks worden de aanvragen die zijn binnengekomen beoordeeld. De initiatiefnemers horen zo snel mogelijk na de beoordeling of zij op een bijdrage voor hun plan kunnen rekenen.

Criteria

–Het project levert op korte en/of langere termijn een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
–Er is een redelijk aantoonbaar draagvlak onder bewoners/belanghebbenden, of dit is te verkrijgen.
–Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
–Uit het voorstel moet blijken dat het project een duurzaam karakter heeft. Wat is het effect op de lange termijn?
–Projecten moeten obstakelvrij zijn.
–De doelstellingen van het project zijn duidelijk. Wat wilt u bereiken en hoe gaat u meten of dit bereikt is?
–Het project is financieel haalbaar (te maken); in het voorstel is een duidelijke begroting opgenomen.
–Een aanvrager hoeft geen rechtspersoon te zijn.
–Bedrijven kunnen alleen aanvragen doen in samenwerking met maatschappelijke partijen en met een maatschappelijk doel.
–De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om het project te realiseren. Deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in het voorstel.

Piet-Jan Schalk