Hulpvragen via “Spieksters veur elkoar”

De tijd, dat je, je als 60 jarige in liet schrijven voor een bejaardentehuis, ligt al ver achter ons. Nu beginnen we op die leeftijd nog vol elan aan onze tweede jeugd. Ook op latere leeftijd, willen de meesten van ons thuis blijven wonen. De overheid is op deze ontwikkeling ingesprongen, waardoor het aanzienlijk moeilijker is voor een verzorgingstehuis in aanmerking te komen. Met een terugtredende overheid, wordt de hulp van die kant steeds minder. Hierdoor dreigen ouderen in de knel te komen.

Een aantal mensen van Dorpsbelangen, Steunstee, de kerk,huisarts, gemeente, SWD en enkele betrokken dorpsbewoners, hebben het plan opgevat om te kijken, wat “Spieksters veur elkoar” kunnen betekenen.

Een oudere buurman kan zijn tuin niet meer bijhouden. Een jonge vrouw, die tijdelijk in een rolstoel zit, heeft vervoer nodig naar Delfzijl. Een dame op leeftijd heeft moeite met het huishouden. Hulp van de overheid wordt minder, een helpende hand in de buurt biedt dan uitkomst. Als dorpsgemeenschap kunnen we er met elkaar voor zorgen, dat er in ons dorp altijd hulp voor handen is. “Spieksters veur elkoar” zet zich daarvoor in.

Naar aanleiding van een door de initiatiefgroep verspreidde enquête, hebben zich inmiddels 35 vrijwilligers aangemeld. Een fantastische betrokkenheid en een geweldig resultaat. Binnenkort zal een eerste bijeenkomst met de vrijwilligers plaatsvinden.
Indien u hulpvragen heeft, kunt u zich voorlopig melden bij Dineke Smit, tel. 0655767120

Werkgroep ” Spieksters veur Elkoar”

Dorpsagenda