Spieksters veur elkoar!

Afgelopen tijd heeft u een enquête van “Spieksters veur elkoar!” in de bus gehad. We willen u bedanken voor de vele reacties. We vinden het van groot belang dat er met uw gegevens en antwoorden vertrouwelijk wordt omgegaan en verzekeren u dat dit zo is.

Wie zitten in “Spieksters veur elkoar!”: ds J. Schimmel, Ria van Kooten, Christien Scheele, Alida Raangs, dr. K. Cijsouw, Fam. Wagteveld, Piet Jan Schalk, Ebo Blokzijl, Pie Pijper, Edwin Broekman en Dineke Smit.

Wat willen “Spieksters veur elkoar!”: we willen als dorpsgemeenschap iets voor elkaar betekenen zodat er altijd hulp voor handen is in het dorp.
Gelukkig hebben veel Spieksters gereageerd die willen helpen, chapeau!

Hoe: de vragen die we binnen hebben gekregen om ondersteuning/verlichting te bieden. Dit gaan we regelen op korte termijn.

Mocht u in de toekomst, een vraag hebben schroom niet, neem contact op. Wilt u mee helpen als vrijwilliger geef uw naam door.

Dineke Smit

Tel. 06 55767120

d.smit@s-w-d.nl