Bijeenkomst Spieksters veur elkoar

Uitnodiging voor alle inwoners van Spijk voor de bijeenkomst “Spieksters veur elkoar” op donderdag 15 juni in de steunstee om 19:30 uur.

Wilt u iets betekenen voor een ander, hetzij een bezoekje, vervoer, hond uitlaten, kleine klusjes, helpen bij de computer etc. Dan nodigen we u uitdrukkelijk uit om te komen.

namens de werkgroep “Spiekster veur elkaar”.
Dineke Smit

Dorpsagenda