Dorpsbudget 2016/2017

Vanaf vandaag kunt u weer ideeën indienen voor het dorpsbudget 2017. Ook dit jaar zit er €6824,- euro in de pot om te verdelen en daar willen we als dorp ook zeker weer gebruik van maken. We vragen een ieder die een idee heeft dit in te dienen vóór 1 maart 2017. U kunt uw idee mailen naar dorpsbudgetspijk@gmail.com , ook voor vragen kunt u ons altijd mailen. Wij zien uw idee inclusief een begroting (kosten) graag tegemoet. Wij hopen natuurlijk op vele ideeën. Voor de voorwaarden verwijzen we u door naar www.delfzijl.nl

Als alle ideeën bij ons binnen zijn, staat er in april een bijeenkomst met alle inwoners van Spijk gepland. Hierover zullen wij u binnenkort nader informeren.
Iedereen die een idee heeft ingediend, krijgt op deze avond de gelegenheid om zijn idee en plan uit te leggen en toe te lichten. Daarom verwachten wij ook minstens 1 vertegenwoordiger van het idee. Dit mag de aanvrager zelf zijn, maar de aanvrager mag ook iemand anders sturen. Is er nl. niemand aanwezig om het idee toe te lichten, dan wordt er ook geen geld uitgekeerd. We gaan op deze avond met alle aanwezigen kijken wat de ideeën zijn en welke bedragen er worden gevraagd. Als iedereen zijn plan heeft toegelicht, gaan we kijken of we uitkomen met het budget van 2017 en of de ideeën leuk zijn voor het dorp. Wordt er meer geld aangevraagd dan het dorpsbudget toelaat, dan zullen we met elkaar in discussie moeten om te kijken wie er bijvoorbeeld wat minder krijgt.
Iedereen is welkom, ook inwoners zonder ideeën, iedereen mag meebeslissen.
Wij hebben voor deze opzet gekozen, omdat op deze manier het hele dorp bij de besluitvorming betrokken wordt. Hoe meer mensen komen, hoe leuker het wordt en wie weet ontstaan er op de avond zelf ook nog ideeën.

Terugblik dorpsbudget 2016
We hebben het dorpsbudget 2016 afgesloten met een meer dan goed resultaat. We hebben u de vorige keer verteld dat er vele ideeën die ingediend waren voor het dorpsbudget uiteindelijk m.m.v. de aanvragers betaald zijn uit het Loket Leefbaarheid, te weten; een grote pan, Pietenpak, springkussens, bankje Tuinbouwweg, ooievaarsnest, loungebanken en een draaicaroussel. Van het dorpsbudget zijn de kosten van de 4 mei herdenking, tuinmeubilair en een keuken betaald. Het geld dat we vervolgens overhielden is na onze oproep tot nieuwe ideeën besteed aan het reisje voor de Steunstee en het CBS grachtenconcert, beide activiteiten vinden in 2017 plaats en zouden aanvankelijk ook uit het dorpsbudget van 2017 betaald moeten worden. Na overleg met de gebiedsregisseur is besloten het in 2016 nog mee te nemen, zodat we in 2017 weer met een schone lei kunnen beginnen. Verder is het geld besteed aan het stemmen van het carillon, de kosten voor de website spijk.net, 5 kerstbomen voor het dorp, het cosmetisch verfraaien van het dorpshuis, bloembollen en de kosten voor de bijeenkomst van het dorpsbudget 2016.

Kitty en Linda

Dorpsagenda