Grote opkomst overleg dorpsbudget 2016

We kijken tevreden terug op de bijeenkomst van het dorpsbudget. 23 Personen waren aanwezig. Er waren zoveel ideeën ingediend, dat het dorpsbudget ruim overschreden werd. We hebben besloten om eerst bij het Loket Leefbaarheid aan te kloppen, op een partij na stemde iedereen voor. Het Loket Leefbaarheid is er tenslotte ook voor ons als dorp en niet geschoten is altijd mis. De populaire projecten die niet of gedeeltelijk gehonoreerd worden gaan we aanvullen met het dorpsbudget. Het is nu nog even onzeker, dus kunnen we ook nog geen uitspraken doen over de projecten die in aanmerking komen voor het dorpsbudget. Zodra we meer weten houden we u uiteraard op de hoogte.

commissie dorpsbudget

Kitty en Linda

Dorpsagenda