Nieuws over het dorpsbudget

Eerder dit jaar hebben we aangegeven dat er tot 1 augustus aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget ingestuurd konden worden. We hebben verschillende aanvragen ontvangen en nu het 1 augustus is geweest, is het een mooi moment voor een update.

Qua dorpsbudget lijkt 2023 een ‘evenementenjaar’ te zijn. Onder andere het tentfeest, de Spijksterdag en Priegeldörp hebben een bijdrage ontvangen vanuit het dorpsbudget of ontvangen deze later dit jaar. Daarnaast is er een bedrag van bijna 600 euro gereserveerd als bijdrage voor de renovatie van het kerkeiland.

We hebben twee aanvragen moeten afwijzen; de ene betrof een suggestie om de paden in het park te verbeteren. Dit idee ondersteunen wij zeer zeker, het kan alleen niet vanuit het dorpsbudget gefinancierd worden omdat dit ‘gemeentegrond’ is. We hebben dan ook geadviseerd om online een melding te doen bij de gemeente en hebben verwezen naar de juiste website. Ook een aanvraag voor een beamer is afgewezen. Reden hiervoor is dat er reeds een beamer in het dorp aanwezig is die geleend kan worden. De beamer heeft verschillende aansluitingen en kabels en er zit een scherm bij. Met deze mogelijkheid was de vraag gelukkig toch voldoende beantwoord. Met noodzakelijke reserveringen voor een aantal organisatorische kosten is er nog een klein deel van het budget over van 2023. Een onderwerp dat inmiddels genoemd is, is het aanpassen/ vervangen van de bewegwijzeringsbordjes in het dorp. De huidige bordjes zijn verouderd en bevatten niet meer de juiste informatie. We zijn aan het uitzoeken wat de juiste weg is en wat de juiste pot met geld is om dit uit te betalen.

Ondertussen hebben we ook al bericht ontvangen dat we het budget voor 2024 kunnen aanvragen. Dat doen we binnenkort dan ook zodat we in een vroeg stadium weten wat het beschikbare budget is. Mooie ideeën voor het dorp blijven dan ook welkom. Liefst zo compleet mogelijk uitgewerkt en voorzien van een prijsopgaaf. En hoewel 2023 met name een ‘evenementenjaar’ was qua dorpsbudget zijn uiteraard ook ideeën welkom voor projecten van langere duur.

Mochten er vragen zijn, mail dan gerust naar dorpsbudgetspijk@gmail.com
In verband met de vakantieperiode wordt de email tot 4 september wat minder regelmatig gelezen.

Met vriendelijke groet,

Nina Mertens en Joke Arends
Beheer Dorpsbudget Spijk

Dorpsagenda