Ideeëncafé IdeeRiekSpiek groot succes

Gisteravond vond het ideeëncafé IdeeRiekSpiek plaats. Met zo’n 60 aanwezigen mag deze avond toch zeker als een succes beschouwd worden. Er zijn 20 ideeën gepresenteerd door verschillende Spijksters. Aan het einde van de presentaties konden de aanwezigen middels stickers hun stem uitbrengen en zich eventueel aanmelden voor een initiatiefgroep. De avond bracht reuring en verbinding. Enkele ideeën konden samengevoegd worden tot een groter geheel. Vooralsnog gaan er zeker 5 initiatiefgroepen aan de slag met zo’n 8 ideeën. De ideeën zijn er, nu komt het aan op concrete plannen maken, de financiën en de uiteindelijke realisering. Een gedeelte wordt uit het dorpsbudget betaald en uit het budget bewonersinitiatieven van de gemeente. Verder kunnen we het loket leefbaarheid aanspreken en zijn er fondsen en misschien eventueel sponsoren.

Fiets- en wandelpaden realiseren cq verbeteren scoorde het hoogst. De rest van de ideeën op deze avond waren; ijsbaan asfalteren, toiletgroep bij de ijsbaan, de Andreaskerk openstellen, het Maar/Havenweg opknappen, opfleuren van de tunnel, lampen en een zitje bij de molen, fontein en zitgelegenheid bij de kerk, ledverlichting bij de kerk, outdoor fitness, Spiek energiek/Spijk zelfvoorzienend, Keuningsdag/weekend, aanschaf grasmaaier ijsbaan, voorjaarsbollen planten, speeltuintje Hoge Akkers, Woningbouw op locatie beide scholen, parkje De Kamp/ Hoge Akkers opknappen, geldautomaat bij Buist, Spieksters veur elkoar, bordje met betekenis ’t Loug.

Over het verdere verloop willen we u graag op de hoogte houden. Mocht u nog vragen hebben of zich willen aansluiten bij een initiatiefgroep, dan kunt u altijd een mail sturen naar dorpsbudgetspijk@gmail.com

Edwin, Kitty en Linda

Dorpsagenda