Ontwikkeling plan zonnepark Spijksterriet stopt

Ontwikkeling plan zonnepark Spijksterriet stopt:
Gemeente Eemsdelta kiest voor 3 andere pilotprojecten

Het college van B&W van de gemeente Eemsdelta biedt ruimte voor 3 zonneprojecten bij Stedum, *Nooitgedacht en Geefsweer. Het idee voor zonnepark Spijksterriet is hiermee niet door de selectieprocedure van de gemeente Eemsdelta gekomen. Het ging hierbij om een zonnepark van circa 12 hectare op een van de akkerpercelen tussen het Spijksterriet en de Kleine Dijkstraat in Spijk.

De gemeente Eemsdelta wil in de nabije toekomst als pilot een beperkt aantal zonneparken toestaan in het buitengebied. Vanaf 1 juli 2020 tot en met 18 januari 2021 konden initiatiefnemers hiervoor plannen indienen. Op basis van het beoordelingskader in de leidraad zonneparken heeft de gemeente alle ingediende plannen getoetst en een selectie gemaakt. Daarbij heeft de gemeente Eemsdelta in totaal drie initiatieven bij Stedum, Nooitgedacht en Geefsweer groen licht gegeven om hun plan voor een zonnepark verder uit te werken met de samenleving en andere actoren. Daarna kan een omgevingsvergunning voor een zonnepark worden aangevraagd.

Dat betekent dat wij niet verder gaan met de ontwikkeling van het zonnepark Spijksterriet. Uiteraard zijn wij daarover teleurgesteld, omdat wij het plan graag eerst verder hadden willen uitwerken samen met de omgeving. Zonnepark Spijksterriet kon in onze ogen bijdragen aan meer lokaal opgewekte energie in de gemeente Eemsdelta, met daarin veel ruimte voor de omgeving om te participeren bij de verdere uitwerking van het plan en financieel in de vorm van lokaal eigenaarschap. Helaas moeten we daar nu vroegtijdig een streep door zetten.

Via communicatie Zonnepark Spijksterriet

*Buurtschap van Spijk

Dorpsagenda