Start verkenning verkeersveiligheidsmaatregelen N33 Noord

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereiding verkeersveiligheidsmaatregelen N33 Noord. Het projectteam N33 Noord wil u graag informeren over het project.

Inleiding
Rijkswaterstaat heeft vanuit het kabinet de opdracht gekregen om het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N33 Noord voor te bereiden en uit te voeren. Hiervoor is 6,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Waarom worden er verkeersveiligheidsmaatregelen genomen?
De regio rond Eemshaven en Delfzijl is verder in ontwikkeling. De toenemende economische activiteit geeft een verkeer-aantrekkende werking. Dit heeft ook gevolgen voor het toekomstig gebruik van de N33-Noord.

De enkelbaans N33 is een mix tussen een gebiedsontsluitingsweg en een stroomweg. Bovendien kent dit gedeelte veel aansluitingen en voldoet niet aan de richtlijnen voor inrichting van duurzame veilige wegen.

Welke verkeersveiligheidsmaatregelen gaan er genomen worden?
We starten met het verkennen van de maatregelen die relatief snel uit te voeren zijn. Maatregelen als het verdubbelen of realiseren van ongelijkvloerse kruispunten zijn geen onderdeel van dit project.

Hoe gaan we de omgeving betrekken bij het onderzoek?
Als belangrijk onderdeel van het onderzoek gaan we graag in gesprek met de stakeholders in de omgeving. Zo hebben we op 22 maart jl. de dorpsbelangen bijgepraat. We willen voor de zomer een informatiebijeenkomst voor iedereen uit de omgeving organiseren. U krijgt tegen die tijd een uitnodiging. Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via n33noord@rws.nl

Rijkswaterstaat

Dorpsbelangen Spijk

Dorpsagenda