Kerkgracht in Spijk wordt aangepakt

Kerkgracht in Spijk wordt aangepakt
Kerk met toren, kerkhof en gracht zijn de trots van Spijk. Geen dorp in Groningen is vergelijkbaar met Spijk: zó herkenbaar en zó karakteristiek. Want geen dorp in Groningen heeft nog zo’n complete gracht rond de kerk. Er wordt dan ook niet voor niets gesproken over het kerkeiland. Die gracht heeft de afgelopen jaren echter ook voor veel ergernis gezorgd. In de zomer komt het zeer regelmatig voor dat er flinke stank hangt, ontstaan vanuit het water van de gracht. Vooral aanwonenden hebben hier de afgelopen jaren veel hinder van ondervonden. Op enkele plekken is de gracht erg ondiep geworden en op sommige plekken steken takken boven het water uit. Kortom, de gracht moet hoognodig gebaggerd worden. Dat het baggeren zo lang op zich heeft laten wachten komt met name omdat de financiën ontbraken voor deze flinke klus. Het baggeren gaat nu eindelijk gebeuren. Het is financieel mogelijk geworden dankzij de gemeente Delfzijl. In opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken start Beukema Grondwerken BV binnenkort met de baggerwerkzaamheden rondom de kerk. Graag willen wij u nader informeren over de uitvoering.

Inleiding
Het baggerwerk wordt uitgevoerd omdat de gracht aan groot onderhoud toe is. De uitvoeringswerkzaamheden omvatten in hoofdzaak de volgende activiteiten:

  • Aanbrengen en verwijderen rijplaten
  • Aan- en afvoer van de machines
  • Baggeren
  • Transport van bagger
  • Bijkomende werkzaamheden

Waar wordt gewerkt?
Op bijgevoegde foto ziet u het dorp Spijk. De gele lijn geeft de locatie aan waar gewerkt wordt. De oranje lijn geeft de rijroute aan. Om het werk veilig uit te voeren wordt ‘t Loug tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De woningen blijven te voet wel bereikbaar.

Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden starten op maandag 7 december met voorbereidend werk zoals rijplaten leggen, bomen beschermen en aanvoer van materieel. Het werk zal naar verwachting duren t/m maandag 13 december. De werkzaamheden vinden op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur plaats. Het materieel zoals rijplaten, kranen, etc., blijven gedurende de werkzaamheden op de locatie staan.

De werkzaamheden
Het werk wordt als volgt uitgevoerd: in de gracht komt een schuifbootje die de bagger vooruit duwt. Op een aantal locaties wordt met een kraan de bagger uit de gracht geschept en geladen in kiepers. De kiepers brengen de bagger weg. Dit gaat via een transportroute aan de zuidkant van ’t Loug. De bagger wordt niet tijdelijk in de omgeving opgeslagen maar direct afgevoerd. Om het terrein rondom de kerk te beschermen worden er rijplaten op de grond gelegd. De bomen krijgen een tijdelijke bescherming om de stam.

Minimale overlast
Wij realiseren ons dat de uitvoering van de werkzaamheden enige overlast met zich mee kan brengen. Wij spannen ons in om deze overlast zo beperkt mogelijk te houden en vragen hiervoor uw begrip. Wij instrueren onze machinisten en chauffeurs om in de bebouwde kom rustig te rijden. Uw woning of bedrijf is gedurende de werkzaamheden te allen tijde te voet bereikbaar.

Medewerking en veiligheid
We zouden het erg op prijs stellen als u als bewoner van de buurt ook aan ons denkt door de werkplek vrij te laten en om de rijroute vrij te houden van geparkeerde auto’s tijdens de werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij het werk goed en veilig uitvoeren.

De werkplek is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Vragen
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder.
Uitvoerder: dhr. R.J. Beukema van Beukema Grondwerken bv. tel. nr. 06 53 17 88 57.

SOGK, Gemeente Delfzijl, Bureau Schmidt, Beukema Grondwerken BV

Dorpsagenda