Agenda Soos t/m juni 2020

Agenda Soos afd. Spijk

De Soos afd. Spijk heeft ook het komende seizoen weer een volle agenda, die loopt van 15 januari t/m 17 juni 2020. Iedere eerste donderdagmiddag van de maand bent u van harte welkom in Steunstee aan de Ubbenasingel 3 in Spijk van 14.30 tot 16.30 uur. Lidmaatschap is € 7,50 per half jaar. Voor niet leden vragen we € 2,00 voor eenmalig bezoek. Koffiegeld is € 2,00 .

15 januari
Nieuwjaarsvisite samen met Steunstee.
Deze middag (woensdag) begint om 14:00 uur.
Mevrouw  Angela Rijnen uit Loppersum  vertelt ons over haar leven als stadse boerin op Eikemaheert.

6 februari
Kars en Henny Koop uit Spijk met een verslag van hun reis door Nederland en Duitsland: “In de voetsporen van de Oranjes”.

5 maart
De heer Fré Schreiber uit Middelstum :“humoristische rondgang door de provincie Groningen”.

2 april
Mevrouw Sj. Eringa uit Delfzijl : “wonen in een verpleeghuis”.
De activiteit van 2 april komt te vervallen i.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus.

17 juni
De activiteit van 17 juni komt te vervallen i.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus.
Afsluiting van het seizoen met een reisje, samen met Steunstee.
Nadere informatie volgt nog.

Pie Pijper                591934
Marthi Sikkema      592262
Christien Scheele   592009

Christien Scheele
Namens de ouderensoos Spijk