Zomereditie Spiekster Nijs verschijnt niet!

Helaas verschijnt er voor de zomer geen nieuwe editie meer van Spiekster Nijs omdat er te weinig kopij is ingestuurd. Dit komt waarschijnlijk doordat veel verenigingen al vanaf juni een zomerstop hebben.

Wij willen na de zomerperiode proberen om weer een dorpskrant te maken en hopen op veel reacties van verenigingen en particulieren. Ter informatie; wij hebben veel aanmeldingen ontvangen van dorpsgenoten die Spiekster Nijs thuis willen ontvangen. Er is dus wel vraag naar een dorpskrant!

De kopij die wij reeds hebben ontvangen, gaan wij plaatsen in de najaarseditie. Kopij kan aangeleverd worden tot 15 september. Graag naam contactpersoon en telefoonnummer of mailadres vermelden. Dit wordt niet gepubliceerd.

U kunt uw kopij mailen naar spieksternijs@gmail.com of inleveren bij de redactie:
– Angela Smit, Zwarteweg 22, Spijk
– Gea Reitsema, Hoofdweg Zuid 31, Spijk

Wij kijken uit naar de reacties!

Angela Smit en Gea Reitsema
Redactie Spiekster Nijs

Dorpsagenda