Bezoek wethouders aan Spijk

Afgelopen donderdag hebben de dorpenwethouders Jan Menninga en Hans Ronde, samen met Sarah Spinder, Heiko Dijkhuizen en gebiedsregisseur Jolanda Dijkhuis Spijk bezocht voor een werkbezoek. Dit op uitnodiging van st Dorpsbelangen Spijk en in het kader van de Spijkster dorpsvisie “Kiek op Spiek”. De ontvangst vond plaats in ons tijdelijke MFC. Namens Dorpsbelangen waren Hinnie Hofman, Cor Bouma en ikzelf aanwezig.

Na een welkomstwoord van de voorzitter en een korte voorstelronde werden de gasten inhoudelijk eerst bijgepraat over hoe mooi Spijk is, hoe trots we op ons dorp zijn en wat er de laatste tijd is gerealiseerd, vaak met inzet van bewonersinitiatief, individuele Spijksters, de gemeenteambtenaren en of met gemeentegelden. Hierbij moet je denken aan: ” Lest best”, de nieuwe supermarkt COOP, Bie de Jongens, het binnenhalen van subsidiegelden, uit o.a. bewonersinitiatieven de beweegtuin en het groenproject Nesweg/ Havenweg, het uitbaggeren van de kerkgracht, de verbouw van het MFC, het kindcentrum met bibliotheek en de restauratie van de Andreaskerk.

Ook onze zorgen m.b.t. de huidige ontwikkelingen in Spijk werden onder de aandacht gebracht. De uitbreiding van de Eemshaven met de daarbij behorende geluid- en lichtoverlast, een uitbreiding aan verkeersstromen/ sluipverkeer en daardoor meer onveiligheid in en rond Spijk, gevaarlijke (fiets) oversteekpunten, zonneparken en windmolens die als paddenstoelen oprijzen, de woningnood in Spijk in al zijn vormen en nog een tal van punten. (De gemeente Hogeland en in afschrift de gemeente Eemsdelta zijn van onze zorgen op de hoogte gesteld m.b.t. de uitbreiding in de Eemshaven)

Om de wethouders en “aanhang” een duidelijk beeld van al het moois te geven en van onze wensen te overtuigen waren er fietsen geregeld, om niet alleen achter de tafels te praten, maar ook lijfelijk te aanschouwen en contact te maken met Spijksters. Onze avondetappe leidde langs een tal van punten die waren besproken in het voorgesprek. Dat het niet een verplicht rondje van de wethouders was, bleek wel uit het feit dat ze erg geïnteresseerd waren in de benoemde punten, maar zelf ook hun kennis ten toon konden spreiden. Verkeersveiligheid, ’t Loug met de kerk, locaties voor nieuwe woningen, het plan voor het Maar, zonnepark Nooitgedacht, het kwam allemaal ter sprake. Terug in het MFC stond Cornelia klaar met koffie en cake. Er zat inmiddels ook een rit van anderhalf uur achter de kiezen.
Uit de reacties van het gezelschap bleek dat ze de fiets-presentatie erg op prijs hadden gesteld en er toch nog weer een andere verhelderende kijk op Spijk was gekomen. Van beide kanten is afgesproken om in het komend jaar weer een terugblik te gaan doen, om te bezien wat er intussen is gerealiseerd.

Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk hebben wij een bijzonder goed gevoel aan dit bezoek overgehouden, mede door de complimenten van de wethouders van de gemeente Eemsdelta voor het werk en inzet van de afgelopen jaren. Maar wij doen het niet alleen, maar samen met de inwoners van Spijk. Na de zomervakantie hopen we met de diverse werkgroepen aan de slag te kunnen gaan om de 10 punten uit de dorpsvisie meer vorm te gaan geven. Helaas was dit het afgelopen seizoen niet of nauwelijks mogelijk door het welbekende virus.
Rest mij jullie allen een fijne vakantie te wensen en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
mede namens de overige bestuursleden,

Nanco Nanninga
voorzitter st Dorpsbelangen Spijk

Klik hier voor de dorpsvisie

Foto’s Jan Doeke Pijper:

Dorpsagenda