Versterkingsoperatie gemeente Delfzijl

De gemeente Delfzijl en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben in februari 2019 een Plan van Aanpak Versterking gemeente Delfzijl opgesteld. Met dit plan is een eerste stap gezet voor de herstart van de versterkingsopgave. Een jaar geleden was de versterkingsoperatie grotendeels stopgezet. Dit gebeurde zeer tegen de zin van de gemeente Delfzijl, want hierdoor verkeren inwoners nog langer in onzekerheid over de veiligheid van hun huis.

Informatiebijeenkomsten
Begin maart zijn bewoners van ruim 4100 gebouwen in de gemeente Delfzijl per brief geïnformeerd over het risicoprofiel van hun woning. In deze brief stond of het gebouw een verhoogd, licht verhoogd of niet verhoogd risico heeft dat het niet voldoet aan de veiligheidsnorm. In maart en april hebben gemeente en NCG een groot aantal informatiebijeenkomsten voor deze bewoners georganiseerd. Daar werd een toelichting gegeven op het Plan van Aanpak en op de risicoprofielen. Heeft u begin maart geen brief ontvangen? Dan heeft uw huis geen verhoogd risico.

Verhoogd risicoprofiel

De verwachting is dat het gebouw niet aan de norm voldoet. Dit betekent niet automatisch dat het gebouw onveilig is. Om dit te bepalen is aanvullend onderzoek nodig. Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel worden als eerste onderzocht en indien nodig versterkt.

Licht verhoogd risicoprofiel
Er is een kans dat het gebouw niet aan de norm voldoet. Daarom worden deze gebouwen ook onderzocht en indien nodig versterkt. Het onderzoek aan deze gebouwen volgt nadat gebouwen met een verhoogd risico zijn onderzocht.

Geen verhoogd risicoprofiel

Het gebouw heeft geen verhoogd risicoprofiel en wordt indien noodzakelijk op een later moment onderzocht. In 2017 en 2018 zijn in deze categorie al gebouwen in Delfzijl onderzocht. In het Plan van Aanpak staat dat voor deze gebouwen een versterkingsadvies komt. Ook zijn in het Plan van Aanpak van de gemeente gebouwen zonder verhoogd risicoprofiel opgenomen om tot een gebiedsdekkende aanpak van de versterking te kunnen komen. Ook deze gebouwen worden onderzocht. Overige eigenaren krijgen in de toekomst de mogelijkheid om een aanvraag te doen om hun gebouw toch te laten onderzoeken op veiligheid. Er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure. Gebouwen zonder verhoogd risico worden als laatste onderzocht.

Kijk voor meer informatie over de veiligheidsnorm en het computermodel op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/risicoprofiel

Nieuwe afspraken over voortgang
Op 6 juni hebben bestuurders uit de regio met het kabinet nieuwe afspraken gemaakt over de voortgang van de versterking. De komende maanden werken we aan het opstellen van een planning voor snellere uitvoering van de versterkingsopgave. Zo gauw deze planning gereed is informeren wij u daarover. Met een dergelijke planning weet u precies waar u op kunt rekenen.

Opnames en beoordelingen
Vooruitlopend op de nieuwe planning worden gebouwen met een verhoogd risicoprofiel al onderzocht. Dit heet opname. Na de bijeenkomsten in maart en april is een planning gemaakt en inmiddels zijn de opnames begonnen.

Opnames verhoogd risicoprofiel
Op dit moment zitten 510 adressen met een verhoogd risicoprofiel in het opnameproces. De experts zijn nu
vooral bezig in Meedhuizen, Holwierde en Delfzijl. De opnames gaan door in de zomerperiode, uiteraard in overleg met bewoners. Daarna volgen de overige dorpen in de gemeente waar gebouwen staan met een verhoogd risicoprofiel.

Beoordelingen verhoogd risicoprofiel
Aan het eind van 2019 is het merendeel van de woningen met een verhoogd risico ook beoordeeld en liggen er versterkingsadviezen voor deze woningen. Daarnaast worden de woningen met een verhoogd risicoprofiel die in 2017 en 2018 al geïnspecteerd zijn, zo snel mogelijk beoordeeld. Naar verwachting is dat na de zomer klaar. De uitkomst van de beoordeling en de eventuele maatregelen die nodig zijn om een woning te versterken worden dan met de eigenaar besproken door de bewonersbegeleider van Nationaal Coördinator Groningen.

Opnames licht verhoogd risicoprofiel

In het vierde kwartaal van 2019 beginnen de gesprekken over de opnames van woningen met een licht verhoogd risicoprofiel. Eigenaren krijgen bericht van NCG over de planning.

Woningen geen verhoogd risicoprofiel
Gebouwen zonder verhoogd risico worden als laatste onderzocht. Wel kunnen eigenaren in de toekomst een aanvraag doen om hun gebouw toch te laten onderzoeken op veiligheid. Er wordt gewerkt aan een aanvraagprocedure.

Heeft u aardbevingsschade?
U kunt aardbevingsschade melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).
U meldt een schade via 0800 4444 111 of via www.schadedoormijnbouw.nl.

Voelt u zich door aardbevingsschade acuut onveilig in uw woning?
Meld dit dan als Acuut Onveilige Situatie (AOS) bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Een medewerker van de TCMG neemt binnen 48 uur contact met u op. U meldt een schade via 0800 4444 111 of via www.schadedoormijnbouw.nl.

Voelt u zich om een andere reden onveilig en beïnvloedt dit uw dagelijks leven? In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 140596.

Heeft u vragen over het Plan van Aanpak en de versterkingsopgave?
De medewerkers van het Klant Contact Centrum staan u graag te woord. U kunt het Klant Contact Centrum bereiken via: Telefoon: 140596 E-mail: gemeente@delfzijl.nl
Heeft u vragen over de uitvoering van de versterkingsopgave?
Dan kunt u terecht bij het Versterkingspunt Delfzijl. Hier werken bewonersbegeleiders die bewoners begeleiden in het traject Telefoon: 088 – 041 44 66 E-mail: info@versterkingspuntdelfzijl.nl www.versterkingspuntdelfzijl.nl
Bezoek: u bent welkom op maandag en donderdag van 13.00 – 16.30 uur in het Versterkingspunt aan de Wadden- weg 22 (in de Brede School Noord) in Delfzijl. Buiten deze tijden kunt u altijd een afspraak maken.
Bent u huurder en wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met uw verhuurder.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda