Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 8

STICHTING MFC SPIJK NIEUWSBRIEF NR.8 MEI 2019

Leefbaarheidsprojecten
Dinsdagmiddag 7 mei is het bestuur op het gemeentehuis door de burgemeester geïnformeerd over de toekenning van een forse subsidie voor het MFC. Zie ook de eerdere berichtgeving hierover op o.a. Spijk.net. Het te ontvangen bedrag van €. 526.400,00 uit de subsidiepot voor leefbaarheidsprojecten in combinatie met eerder gedane financiële toezeggingen, maakt dat op dit moment nagenoeg 70 % van het benodigde bedrag voor renovatie en verbouw van het MFC, voor zowel fase 1 (verenigingsgebouw) als fase 2 (kerk), binnen is. De overige 30 % is al wel aangevraagd maar nog in behandeling. De verwachting is dat op korte termijn ook op deze resterende aanvragen een positief bericht is te verwachten.

Met alle financiële toezeggingen tot nu toe zijn we in een fase aangeland dat wij concrete uitvoeringsplannen gaan ontwikkelen om fase 1 (aanpassing en verbouw verenigingsgebouw) op te pakken. Daartoe zijn een aantal werkstromen ontwikkeld en uitgewerkt. Feitelijke aanvang kan pas beginnen wanneer de bouwtekeningen gereed zijn en de benodigde vergunningen binnen zijn. Ook komen nu de vrijwilligers in beeld die zich hebben opgegeven om een bijdrage te leveren aan de bouwactiviteiten. Hebt u zich nog niet opgegeven en wel zin om mee te doen meldt u zich dan bij de secretaris. (zie telefoonnummer onder) Verder is nadere informatie te verkrijgen bij de marktkraam van het MFC op de Spijkster Jaarmarkt op 25 mei a.s. De vrijwilligers zullen in een aparte bijeenkomst worden geïnformeerd.
Het bestuur is uiterst content met de besluitvorming door de diverse instanties over de toekenning van de gelden tot nu toe. Een oprecht woord van dank is zeer op zijn plaats aan iedereen die hier, in welke vorm dan ook, een bijdrage aan heeft geleverd.

Beheer en reserveringen
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) is in handen van Kornelia Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen is 0596-591245. Gebruik vooral ook het contactformulier via MFC (Agenda en Contact) op de website Spijk.net. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris Klaas Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

Stichting MFC
Thomas Pastoor

Dorpsagenda