Voortgang MFC Spijk

De uitslag van het gegeven mandaat voor nieuwbouw, gegeven tijdens de laatste informatieavond, is met het college van B. en W. van de gemeente Delfzijl gedeeld. Van hen is een prominente bijdrage gevraagd in de financiering van het project MFC te Spijk. De daarbij passende mogelijkheden zijn op 8 december jl. in een overleg punt van bespreking geweest met een tweetal wethouders van de gemeente Delfzijl.

De commissie voorzieningen is geadviseerd zich te richten op het verbouwtraject betreffende het voormalig verenigingsgebouw Pro Rege alsmede het voormalig kerkgebouw aan de Hoofdweg Zuid. De meerprijs t.o.v. nieuwbouw, de beperkte subsidiemogelijkheden en beleid ten aanzien van behoud van karakteristieke gebouwen maakt het dat verbouw van deze gebouwen voor een MFC te Spijk de enige haalbare optie is. Verder is er een koers uitgezet om de verbouw gefaseerd uit te voeren. Het financieringsplan en dekkingsplan zullen hierop worden aangepast. Dit advies is beschreven in de eerder gepubliceerde brief afkomstig van de gemeente Delfzijl.

De huidige stand van zaken is o.a. een bespreekpunt geweest met de klankbordgroep. We zijn tot overeenstemming gekomen het gegeven advies van de gemeente te gaan volgen. Met de overname van de huidige gebouwen is vanuit de klankbordgroep het advies gegeven om de inrichting van voormalig Pro Rege wat op te vrolijken. Hieraan zal gevolg worden gegeven.

De commissie heeft de inwoners van het dorp zoveel mogelijk willen meenemen in de plannen. Zo hebben we ook de discussie verbouw – nieuwbouw gevoerd. Echter met de mogelijkheden die de gemeente ons nu biedt en ons tegemoet wil komen moeten er keuzes worden gemaakt. De commissie is van mening dat we ook in de verbouwvariant er iets moois van kunnen maken. Met de beëindiging van het beheer en exploitatie van het gebouw Pro Rege en het kerkgebouw door de kerkelijke gemeente heeft op 1 januari 2017 de inmiddels opgerichte stichting MFC Spijk deze taak in de huidige gebouwen overgenomen. De leden van de commissie Voorzieningen vormen het voorlopige stichtingsbestuur. In de uitvoering van het beheer zal weinig tot niets veranderen.

De huidige gebruikers en eventueel nieuwe klanten kunnen gewoon gebruik blijven maken van de zalen en overige faciliteiten. Huurprijzen van de zalen en de prijzen van de consumpties zullen ongewijzigd blijven. Gebruikers van gebouw Elim zijn uiteraard ook welkom in het nieuwe MFC in verband met sluiting van het gebouw Elim per 1 januari 2017. Ook de faciliteiten voor opbaring gaan over van Elim naar het MFC.
Het uitvoerend beheer (reservering e.d.) blijft in de vertrouwde handen van mevrouw K. Keizer. Het telefoonnummer voor reserveringen 0596-591245 blijft gehandhaafd. Voor de stichting fungeert als aanspreekpunt de secretaris K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk, tel. 0596-592116.

Wij hopen dat velen gebruik gaan maken van het MFC Spijk. U bent van harte welkom.

Stichting MFC Spijk,
Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Johnny Sikkema, Koert Stulp, Thomas Pastoor.

Dorpsagenda