Nieuwsbrief MFC Spijk nr. 5

Het is alweer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief op spijk.net heeft gestaan over de voortgang van het MFC te Spijk. Wij als bestuur hebben natuurlijk niet stil gezeten en allerlei zaken geregeld.

Overdracht van het gebouw
Een belangrijk moment was 18 Juli 2018 toen hebben we bij de notaris het document getekend dat we het gebouw voor een symbolisch bedrag hebben overgenomen van de PKN gemeente te spijk, en nu dus definitief in ons bezit is.

Planvorming
Nu kunnen we de plannen ook definitief gaan maken en de fondswerving voor de financiering van het geheel starten , dat was niet eerder mogelijk omdat een belangrijke voorwaarde van deze fondsen is dat je het gebouw in eigendom moet hebben. Wel hebben we dat al voorbereid en ons daarbij ook laten adviseren door de vereniging van Groninger dorpen samen met een speciale adviseur voor de fondsen werving zodat voor 1 september de eerste aanvragen de deur uit kunnen. We hopen dat we in 2018 alles op papier rond te hebben en de fondsen ons goed gezind zijn en dan in 2019 kunnen gaan verbouwen.

Voortgang van de verbouwing
Wij hebben samen met de klankbord groep ervoor gekozen om eerst het gedeelte van Pro Rege aan te pakken en de buitenkant van het geheel het nodige onderhoud aan de goten en verfwerk te gaan doen. Zodra de fondsen ons groen licht gaan geven kunnen wij de architect de opdracht geven om de plannen van ons uit de werken en om de tekeningen van het geheel klaar te maken
Wij gaan proberen om tijdens de verbouwing alles gewoon te laten doordraaien in het dorpshuis.

Bestuur
Het stichtingsbestuur vraagt ook nog nieuwe bestuursleden. Graag vrouwelijke bestuursleden want het huidige bestuur bestaat alleen uit mannen en vrouwelijke inbreng zou zeer welkom zijn. En natuurlijk zijn ook jonge bestuursleden welkom om hun ideeën in het geheel te verwerken (denk aan alle jeugdclubs die nu gebruik maken van het MFC ) inlichtingen of aanmeldingen kunt u doen bij onze secretaris K. Kooistra Hoofdweg zuid 13 9909 BA Spijk. Tel.0596-592116.

Beheer en reservering
Voor reservering of andere vragen over het gebruik van het MFC kunt u de beheerder Kornelia Keizer bellen. Het telefoonnummer daarvan is 0596-591245 of maak gebruik van het formulier elders hier op de site (zie onder de knop MFC Spijk).

Het bestuur van het MFC.
n.d. H. Sikkema.

Dorpsagenda