Uitnodiging “Jong in de buurt” in Spijk

Als gemeente Delfzijl vinden wij het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Delfzijl op een gezonde en veilige manier moeten kunnen opgroeien. Daarvoor zijn verschillende elementen nodig, zoals een veilige en gezonde thuissituatie, een fijne tijd op school en vrije tijd waarin zij hun talenten zoveel mogelijk kunnen benutten.
In een dorp of wijk wordt meestal al veel gedaan om het opgroeien van kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door kinderen en jongeren zelf, door ouders/verzorgers, school, familie, vrienden, sportverenigingen, kerken en natuurlijk ook de gemeente. Allemaal dragen we een steentje bij aan bovengenoemd doel. Daarom willen we dit jaar samen met de gemeenten Appingedam en Loppersum het bestaande preventieprogramma door ontwikkelen waarin nadrukkelijk aandacht is voor onze jeugd.

Wat is de bedoeling?
Wij gaan graag met je in gesprek om te horen hoe jij het opgroeien van kinderen en kinderen en jongeren in jouw eigen dorp ervaart: hoe gaat het met hen, wat gaat er goed, waar maak jij je zorgen over, welke ideeën heb jij om eventuele moeilijkheden op te lossen, wat gebeurt er al in jouw dorp?, enzovoort. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 27 juni a.s.
De inventarisatie staat natuurlijk niet op zichzelf. Het biedt een vertrekpunt om te kijken welke activiteiten en/of ondersteuning er nodig – maar vooral ook gewenst- zijn, om kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk gezond en veilig te laten op te groeien in onze gemeente. Als het gaat om activiteiten dan kan je denken aan activiteiten die gericht zijn op bijvoorbeeld ontmoeting, spelen en leren.
De ideeën en suggesties die voortkomen uit de bijeenkomsten, zijn bedoeld als input voor het preventieprogramma dat we gaan door ontwikkelen. Wat ons betreft zijn de bijeenkomsten dus niet alleen een brainstorm, maar ook zeker een start van een mooie samenwerking!

Praat mee en geef je op!
Als inwoner van de gemeente Delfzijl ken jij jouw eigen woongebied het beste en heb je vast en zeker ideeën over bovenstaand onderwerp. Daarom nodigen wij jou van harte uit voor deze bijeenkomst. We zouden het zeer op prijs stellen als deze uitnodiging ook wordt gedeeld met betrokken jongeren in jouw buurt. Op die manier maken we een programma niet alleen vóór de jeugd, maar ook mét de jeugd!

Om de bijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden, vragen wij je hiervoor aan te melden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar Dagmar Slager – Scheeringa, d.slager@delfzijl.nl.
Aanmelden kan tot 23 juni.

Praktische informatie bijeenkomst:

Datum: 27 juni 2018
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: MFC Pro-Rege Nesweg 1, Spijk

We hopen je te ontmoeten op 27 juni!

De bijeenkomst is geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. Mogelijk heeft dit te maken met het moment waarop de bijeenkomst gepland is, zo kort voor de zomervakantie. Er wordt nagedacht over een nieuwe datum na de zomervakantie.


Dagmar Slager-Scheeringa (Preventiefunctionaris Jeugd DAL-gemeenten)
Martin Hammenga (ProcesregisseurSociaal Plein)

Gemeente Delfzijl