Denk mee over de energievisie

Denk mee over geschikte gebieden voor duurzame energie
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken in 2019 gezamenlijk een energievisie.
De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving (stad, dorp en landelijk gebied) zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen?

Waarom een energievisie?
Regelmatig krijgen de drie gemeenten vragen van inwoners of bedrijven over bijvoorbeeld het duurzaam maken van een woning, de aanleg van een zonnepark of de bouw van kleine windmolens. De gemeenten willen graag vanuit een samenhangend beeld bepalen hoe zij de transitie van fossiele energie (aardgas, steenkolen, olie) naar duurzame energie kunnen regelen. Dat betekent dat niet elk initiatief apart wordt beoordeeld, maar dat deze energievisie het vertrekpunt wordt waaraan alle plannen worden getoetst.

Hoe kunnen inwoners meedenken?
De visie wordt samen met inwoners en ondernemers ontwikkeld. Daarom bent u van harte uitgenodigd om mee te denken tijdens één van de elf sessies die georganiseerd worden. Daarnaast is het mogelijk om een online enquête in te vullen waarin u uw mening kan geven. Lees meer over het traject via www.delfzijl.nl/energievisie. Via deze website is ook de online equête in te vullen.
Er zijn elf sessies, verdeeld over de drie gemeenten. Iedereen is welkom, ook op locaties die niet in de eigen gemeente zijn. Tijdens de sessies wordt specifiek ingegaan op de dorpen die om de locatie liggen. Op www.energievisieadl.nl ziet u in de agenda bij welke sessie uw dorp of wijk aandacht krijgt.

Sessie omgeving Spijk:
Dinsdag 5 maart 19:30 uur-21:30 uur
MFC Spijk (Nesweg 1) Spijk

Gemeente Delfzijl