Ripperdaweg afgezet vanwege demonstratie stopafstanden

Op maandag 16 april om 8.30 – 12.30 uur zal de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een demonstratie stopafstanden verzorgen. Een aantal groepen van CBS De Borgstee zullen buiten op de Ripperdaweg voorlichting krijgen door twee instructeurs van de SBV.

Wat houdt deze remproef in?
De meeste mensen hebben moeite met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig.
Het inschatten van de benodigde stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk.
Voor kinderen is dit nog eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen vaak de snelheid en stopafstand van een voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer ze op of langs een weg spelen of (onverwacht) willen oversteken.
Hoe lager de snelheid, des te korter is de afstand die nodig is om te stoppen. Daarom zijn er in veel woonwijken 30-kmzones ingericht. Maar wat is het verschil in stopafstand van een auto bij een noodstop bij respectievelijk 30, 40, 50 en 60 km/u? Een ervaren instructeur laat het verschil zien tussen een stopafstand van een auto die 30 km per uur rijdt en een auto die 50 km per uur rijdt. De kinderen moeten zelf de stopafstand vooraf inschatten.
Door de demonstratie leren kinderen dat de stopafstand bestaat uit reactietijd en remweg. Ze zien na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat bij een noodstop en ze leren hoe belangrijk het is om pas over te steken als je zeker weet dat het kan.

Om de demonstratie veilig te laten verlopen zal de Ripperdaweg worden afgezet van 8.00 tot 13.00 uur. Tijdens de demonstratie kan de straat NIET gebruikt worden. Wij verzoeken de aanwonenden vriendelijk de auto dan elders te parkeren. Wij vragen hierbij uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Nienke Wolters
Ouderraad CBS De Borgstee

Dorpsagenda