Voorbeeld inhoud mail

Aan de leden van de gemeenteraad van Delfzijl

Tijdens de raadsvergadering van 25 april 2013 moet u een beslissing nemen over het voortbestaan van de bibliotheken in de gemeente Delfzijl.

Hierbij verzoek ik u niet in te stemmen met de voorgestelde sluiting van bibliotheekvoorzieningen voor volwassenen.
De bibliotheek is een basisvoorziening waarvan ook de ruim 4000 volwassen leners gebruik van moeten kunnen maken.

Naam: ……………………………………..

Woonplaats:……………………………..