Bibliotheek Spijk 50 jaar!

Op maandag 11 december viert de Bibliotheek in Spijk het 50-jarig jubileum.

Het begint om 19.00 uur met Muziekvereniging CBS. Zij brengen een feestelijke aubade aan alle trouwe leners en vrijwilligers die de afgelopen vijftig jaar samen de Bibliotheek tot een levendige dorpsvoorziening hebben gemaakt. Mevrouw Liesbeth Glas, meer dan 25 jaar bibliothecaresse in Spijk geweest, houdt een korte terugblik. Het toekomst moment wordt uitgesproken door Mevrouw Ilona Ebels, regiomanager van de Bibliotheken Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
De Bibliotheek is gevestigd aan de Ubbenasingel 3, 9909 AM Spijk. Ieder is zonder opgave van harte welkom.

De Bibliotheek zit sinds de opening in 1967 in het huidige gebouw De Nije Riep. Intussen zijn de bibliotheek-stempels en ook de boetes verdwenen. Wel gebleven zijn de boeken en de vrijwilligers. De Bibliotheek wordt zelfstandig gedraaid door het team van 12 vrijwilligers. De Bibliothecaris komt langs voor de coördinatie en het werken met de beide basisscholen en Peuterspeelzaal Het Hummelhoes. Drie keer is actie gevoerd voor het behoud van de Bibliotheek voor de lezers in het gebied van Bierum, Godlinze, Losdorp en Spijk. Mede daarom bestaat de Bibliotheek nog in de huidige vorm. De volgende stap wordt de verhuizing naar het Kind Centrum in Spijk.

Dorpsagenda