Steunstee kan van start gaan

In de zomerperiode is de ruimte waarin het steunpunt Spijk komt verbouwd. De verbouwing heeft plaats kunnen vinden dankzij financiering door de gemeente Delfzijl en de provincie Groningen. Een groot gedeelte van het voormalige magazijn van de bibliotheek is omgetoverd tot een prachtige, lichte ruimte, bestaande uit een groepsruimte en een spreekkamer. Een bouwploeg van de gemeente Delfzijl en een aantal werkgroepleden hebben zich enorm ingezet om dit resultaat te behalen. 12 september jl. is de ruimte officieel opgeleverd. Inmiddels is de steunpuntruimte schoongemaakt en ingericht.

De vrijwilligers die het steunpunt gaan bemannen krijgen donderdag 13 en 20 oktober ’s morgens een training. Hierin leren zij wat er van hen verwacht wordt, wat voor vragen er binnen kunnen komen en hoe zij die op een goede manier kunnen beantwoorden of afhandelen. De training wordt verzorgd door de Stichting Welzijn Delfzijl en Thuiszorg Groningen.

Hoewel het steunpunt pas donderdag 24 november feestelijk officieel geopend zal worden, kunnen bezoekers er al vanaf maandag 27 oktober elke maandagmiddag terecht. Tussen 14.30 uur en 17.00 uur kunt u een kijkje komen nemen en een kopje koffie of thee komen drinken. Voor vragen op het terrein van wonen, zorg, welzijn of gemeentelijke regelingen, kunt u ook terecht bij het steunpunt. U kunt uw vragen in de spreekkamer voorleggen aan een van de vrijwilligers. Heeft u aanpassingen in huis nodig en weet u niet waar u die moet aanvragen? Heeft u tijdelijk een rolstoel, rollator of krukken nodig en weet u niet waar u die kunt krijgen? Wilt u gebruik maken van personenalarmering maar weet u niet hoe u dat moet regelen? Heeft u problemen met het invullen van formulieren? Met al dit soort vragen kunt u naar het steunpunt komen. Of de vrijwilliger kan u een antwoord geven op uw vraag of hij/zij kan contactpersonen van organisaties als het welzijnswerk, de woningbouwvereniging, de thuiszorg of de gemeente benaderen.
Op termijn kunt u bij het steunpunt ook terecht voor kleine klusjes. Er zal een vrijwilligerspool gevormd worden die dit soort klusjes kan gaan doen.

Oproep: Gezocht vrijwilligers voor steunpunt Spijk

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? En wilt u iets betekenen voor de ouderen in Spijk? Bent u minimaal 1 keer per 3 weken 1 dagdeel beschikbaar op de maandagmiddag of donderdagmorgen?
Misschien wilt u dan wel vrijwilliger worden bij het steunpunt Spijk.

Wat gaat er gebeuren in het steunpunt Spijk?
Tijdens de openingsuren kunnen mensen binnen lopen voor een kopje koffie of thee en om een praatje te maken. Daarnaast kunnen mensen er terecht voor informatie over allerlei onderwerpen. Ook bestaat de mogelijkheid om op termijn kleine klusjes uit te laten voeren. Deze vragen komen ook bij het steunpunt binnen. Het ligt in de bedoeling om 1x per maand een voorlichting te organiseren. Tijdens de openingsuren zijn steeds 2 vrijwilligers aanwezig.

Wat wordt er verwacht van de vrijwilligers?
De taken van de vrijwilliger zijn:

  • koffie/thee zetten
  • informatie geven
  • registratie van hulpvragen
  • coördineren van aanvragen voor klusjes
  • organiseren van maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten
  • overdragen werkzaamheden
  • opruimen

Er komt een folderrek en een map met informatie over allerlei onderwerpen op het terrein van wonen, zorg en welzijn, de zogenaamde sociale kaart. Met de folders en de informatiemap kunt u waarschijnlijk antwoord geven op vele vragen die binnen komen. Op termijn zal er ook een informatieprogramma op de computer komen.

Begeleiding van de vrijwilligers van steunpunt Spijk
De vrijwilligers die het steunpunt gaan bemannen krijgen begeleiding van een beroepskracht van de Stichting Welzijn Delfzijl. In oktober wordt een cursus georganiseerd i.s.m. Thuiszorg Groningen. Gedurende de beginperiode zal er wekelijks contact zijn met de vrijwilligers. Ook zal er maandelijks een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd worden door de SWD, waar ervaringen besproken worden, waar de voorlichtingsbijeenkomsten worden voorbereid e.d.

Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te gaan doen bij het steunpunt? Dan kunt u zich opgeven bij de huisarts, dhr. Cijsouw, bij de bibliotheek, mw. Glas of bij de Stichting Welzijn Delfzijl dhr. van der Klei (0596-650787).

Vrijwilligers voor klusjes gezocht
Ook voor het doen van kleine klusjes zoekt de werkgroep steunpunt Spijk nog vrijwilligers. Hier gaat het om mensen die kleine klusjes willen doen, bv. wat klein snoeiwerk, iets ophangen, een knoop aanzetten, iemand naar de dokter of tandarts brengen enz. Hiervoor kunt u zich ook melden bij bovengenoemde mensen.

Namens de werkgroep Steunpunt Spijk,
Harry van der Klei (SWD)
Marjolijne Vinkenborg (CMO Groningen)