Voorontwerp bestemmingsplan Spijk 2005

Op dinsdag 20 september heeft de Gemeente Delfzijl hun voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. Een chaotisch verlopen avond die veel te laat door de Gemeente is georganiseerd. Helaas hebben niet alle mensen in het dorp de uitnodiging in de krant zien staan waardoor er slechts een gering aantal mensen in Pro Rege aanwezig was..

Als dorpsbelangen hebben we besloten om ook een reactie naar de Gemeente te sturen. Aangezien wij geen experts op het gebied van ruimtelijke ordening in ons midden hebben, hebben wij een aantal mensen in het dorp gevraagd om het voorontwerp bestemmingsplan te lezen en om ons over de plannen te adviseren. Het lastige is dat in dit soort gevallen er voorstanders en tegenstanders van de plannen zijn. We hebben geprobeerd om de hoofdlijnen vast te houden en de plannen vanuit de leefbaarheid te beoordelen.

We willen als dorpsbelangen nogmaals benadrukken dat wij NIET veelvuldig met de Gemeente over de dorpsvisie hebben gesproken. We zijn slecht enkele keren door de Gemeente geconsulteerd en elke keer ook nog eens in een veel te laat stadium. De dorpsvisie die onder het voorontwerp ligt is een dorpsvisie van de Gemeente en NIET van dorpsbelangen.

Reactie van dorpsbelangen naar de gemeente

Dorpsagenda