Uitnodiging bijeenkomst Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

Afgelopen donderdag, 11 januari, zijn we met alle aangesloten dorpen tegelijk geïnformeerd over de voorgang van het proces. Vanuit gemeente Het Hogeland en Antea kregen we een terugkoppeling over wat er de afgelopen periode is gebeurd en hoe het verder gaat. Vanuit Het Hogeland wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd voor de dorpen die binnen die gemeente vallen. We hadden met Spijk aan mogen sluiten maar hebben er voor gekozen om een aparte bijeenkomst voor bewoners van Spijk te organiseren.

U bent allen welkom op woensdagavond 24 januari in het Spiekhoes.
Inloop vanaf 19:15 uur, we starten om 19:30 uur.

We geven dan informatie over het proces en traject en we geven een terugkoppeling over de ingestuurde ideeën en de keuzes die er tot nu toe gemaakt zijn. En natuurlijk is er ruimte voor vragen en suggesties.

Hopelijk tot dan!

Joke Arends
Projectgroep
Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

Dorpsagenda