Nieuwsbrief juni 2023 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Zomervakantie
Van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 1 september hebben we zomervakantie. Dokter Addink, ‘t Zandt/ Middelstum, is er als u een huisarts nodig heeft, telefoon: 0596-581282 en tussen 17.00 uur en 8.00 uur en in het weekend de doktersdienst: 0900-9229.

Overgang naar een nieuw huisarts- en apotheekinformatiesysteem
Vanaf 19 juni gebruiken we een nieuw huisarts- en apotheekinformatiesysteem. We zijn nu al druk bezig ons voor te bereiden. Vrijdag 16 juni kunnen we ons oude systeem niet meer gebruiken en het nieuwe is nog niet beschikbaar. Wat er vrijdag gebeurt, moeten we later invoeren. We willen u daarom vragen om die vrijdag alleen voor dringende zaken contact op te nemen. We verzoeken u ook om het bestellen van medicijnen vóór vrijdag de 16e te doen of erna. Bestelde medicijnen kunnen vrijdag wel opgehaald worden.

Maandag beginnen we met het nieuwe systeem, maar we moeten dan nog leren hoe alles werkt. We vragen begrip van u wanneer alles iets trager gaat dan u gewend bent en vragen u om niet dringende zaken even uit te stellen. Nu is het wel zo dat we iets te doen moeten hebben, want maandag zijn er deskundigen die ons wegwijs maken.
Het zal de eerste tijd misschien niet allemaal goed gaan, maar we hopen dat we het snel onder de knie krijgen en onze werkprocessen en zorgverlening nog iets kunnen verbeteren.

Methylfenidaat niet verkrijgbaar
Op dit moment is het zo dat alle soorten methylfenidaat niet leverbaar zijn, dus de 10 mg, 18 mg, 36 mg en 54 mg kunnen we niet inkopen. Er zijn ook geen vervangende medicijnen voor. We bewaren de recepten en zodra de medicijnen weer verkrijgbaar zijn, informeren we u. We beseffen dat dit veel impact heeft op het dagelijks leven van degenen die het nodig hebben en hun gezinnen.
Misschien heeft u via de mail een bericht gekregen dat de medicijnen (methylfenidaat) klaarstaan, maar dat klopt hierdoor dus niet.

Websites
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
email: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda