Sloop Fiepko Coolman in Spijk

Vanaf 1 juni wordt het voormalige gebouw van Fiepko Coolman aan de Mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55 in Spijk in de hekken gezet om gesloopt te worden. De gemeente Eemsdelta maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra. Dit is ook gebeurd in Spijk met de bouw van kindcentrum ‘t Maar. Hierdoor zijn de voormalige schoolgebouwen van de Borgstee en Fiepko Coolman leeg komen te staan. Eind 2021 is De Borgstee gesloopt.

Start sloop 7 juni 2022
Op dinsdag 7 juni start Bork Sloopwerken met de sloop van het gebouw. Het terrein wordt voordat de sloop begint afgezet met bouwhekken. Borg Sloopwerken start op 7 juni eerst met het strippen van het gebouw. Hierbij kijken ze ook naar wat er geschikt is voor hergebruik. Denk hierbij aan dakhout en metalen spanten. Daarna wordt de rest van het gebouw gesloopt met een kraan. Op het terrein rondom het gebouw is voldoende ruimte om deze sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Route bouwverkeer
Het bouwverkeer rijdt via de Hoofdweg-Zuid naar de Newsweg. Via de Willem de Merodelaan rijdt het verkeer naar de Mevr. Evers-Dijkhuizenlaan. Het bouwverkeer neemt ook dezelfde route terug.

Werktijden en planning
De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op werkdagen van 7.00 uur tot maximaal 17.00 uur. Volgens planning zal de sloop ca. drie weken duren en dus uiterlijk rond eind juni klaar zijn.

Overlast beperken
Helaas is het niet altijd mogelijk om sloopwerkzaamheden uit te voeren zonder overlast, maar er wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.

Toekomst locatie
Samen met Dorpsbelangen Spijk is de gemeente gestart met het herontwikkelen van de vrijgekomen locaties. Wilt u hier mee informatie over? Neem dan contact op met Alexander Wenker via alexander.wenker@Rizoem.nl.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u bellen met het hoofdkantoor van Bork Sloopwerken te Stuifzand via telefoon (0528) 331225. Zij zullen er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

Gemeente Eemsdelta

Lees ook :

Inloopbijeenkomst invulling voormalige schoolterreinen

Dorpsagenda