Wie helpt ons bij werkzaamheden voor de tuin?

Beste dorpsbewoners,

Ieder kind heeft de wens dat we een moestuin gaan beginnen op school. De leerlingenraad is het daar volledig mee eens, dus daar ging de leerlingenraad meteen mee bezig. De leerlingenraad heeft allemaal ideeën en zijn daar al mee bezig. Maar voor de voorbereiding en verzorging hebben we jullie hulp nodig want, we hebben mensen nodig die de grond kunnen bemesten en omspitten. De moestuin is ongeveer 210 vierkante meter, dus dat is een groot stuk. We gaan ook proberen of er eerst een frees doorheen kan gaan. Als u daarna wilt helpen bij het spitten en het doorwerken van de mest bent u van harte welkom. Ook worden er op een paar plekken bomen en struiken geplant. Daar moet ook op een paar plekken de grond worden omgespit van te voren. U kunt zelf u een tijd of dag bepalen. Ook opa’s en oma’s en andere vrijwilligers zijn van harte welkom. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met juf Martha. (m.vandijk@noordkwartier.nl)

We hopen dat jullie ons willen helpen.

Groetjes,

Sophie en Jasmine
namens de leerlingenraad van ’t Maar

Dorpsagenda